Správa vektorových dat v databázi:V6-Archiv

Jste velká firma? Potřebujete řešit živý firemní archiv? Vedete digitální technickou mapu města nebo průmyslového závodu? Naší technologií se dostanete na špičku GIS.

V6-Archiv

GeoStore V6 poskytuje robustní grafické prostředí, které je schopné pracovat se souborem o statisících grafických prvků obsahujících i negrafické databázové atributy. Počet prvků v databázi je samozřejmě prakticky neomezený a naše projekty obsahují stovky miliónů grafických záznamů. Jste velká firma, potřebujete řešit živý firemní archiv, vedete digitální technickou mapu města nebo průmyslového závodu? Naší linkou jste schopni spravovat Jednotnou digitální technickou mapu kraje, stejně snadno, jako pořizovat běžné mapové podklady, zaměření skutečných provedení staveb, vyhodnocení odchylek kontrolního měření a ještě potom udělat geometrický plán!

Nekupujte výpočetní program + CAD nebo drahý zahraniční GIS + spoustu nadstaveb Pořiďte všechno naráz! Kromě kompletního řešení pro inženýrskou geodezii je součástí:

 

GeoArchiv

Je specializovaná aplikace, která využívá GeoStore V6 technologii pro ukládání prvků do relačních databází. Proti obecné GeoStore V6, kde se předpokládá prakticky průběžné ukládání editovaných dat do databáze, poskytuje GeoArchiv možnost využití „dlouhé optimistické transakce“. Geodetická praxe totiž funguje tak, že jsou data z databáze aktualizována často současně několika geodety off-line i řadu měsíců.

 • správa a údržba velkého množství geografických dat s negrafickými atributy v řádech stovek miliónů prvků,
 • práce s negrafickými databázovými pohledy, tabulkami a číselníky,
 • umožňuje hromadné nastavení negrafických atributů prvkům na základě dodržení předepsané grafické symbologie,
 • umožňuje změny a opravy negrafických atributů,
 • kontroluje zda všechny prvky mají vyplněné databázové atributy,
 • ruší vybrané negrafické atributy.

 

Import dat do databáze

 • automatická nebo ruční kontrola nastavení negrafických atributů,
 • kontrola souladu grafických a negrafických atributů s datovým modelem,
 • import dat do databáze,
 • historizace prvků do historických databázových tabulek,
 • dávkový výstup datového skladu s prostorovým i atributovým kriteriem do souborů WKB,DGN,GML,SHP,
 • řešení duplicit prvků s ohledem na grafické i negrafické atributy.

 

Export dat z databáze

 • umožňuje export z TABULEK nebo POHLEDŮ,
 • umožňuje výběr uživatelských sloupců (negrafických atributů), které mají být exportovány,
 • zadání prostorového ohraničení exportu obdélníkem nebo obecným polygonem,
 • zadání libovolné WHERE podmínky pro export,
 • export pouze na obrazovku nebo do výkresu,
 • porovnávací export - porovnání stavu dat v aktualizačním souboru se stavem v databázi, využití stavové logiky.