Vyjádření subjektu technické infrastruktury

Zpracování žádosti a sestavení vyjádření k existenci inženýrských sítí na základě dat získaných prostřednictvím aplikace pro podání žádosti.

Příprava textové a grafické části vyjádření pro nově příchozí žádosti

 

Obeslání odpovědných pracovníků s žádostí o odborné stanovisko k vyjádření

 

Zapracování příchozích stanovisek

 

Předání zpracovaného vyjádření ke schválení

 

Automatické vygenerování PDF vyjádření s mapovým náhledem zájmové oblasti

 

Odeslání vyjádření žadateli

 

Evidence a historizace rozpracovaných vyjádření, archivace odeslaných vyjádření

 

Analytické nástroje pro vyhodnocení těžených dat zadaných do systému vyjadřovací služby

 

 

 

 

Komu je aplikace určena

Správce technické infrastruktury

  • Chcete sjednotit formu přijímaných žádostí? 
  • Chcete optimalizovat a standardizovat pracovní postup při vyřizování žádostí? 
  • Chcete mít přijaté žádosti na jednom místě přehledně a strukturovaně uspořádané?
  • Chcete mít přehled o žádostech v jednotlivých fázích zpracování?
  • Chcete vyřízené žádosti archivovat a historizovat pracovní postupy?

 

Výhody aplikace

 

Hromadné rozeslání

Komplexní vyjadřovací systém

Propojením s aplikací pro Podání žádosti o vyjádření vzniká komplexní systém zajišťující řádný příjem žádostí a umožňující efektivní a rychlé sestavení vyjádření.

Úspora času

Propojení s modulem AVETI

Modul Automatického vyjadřování k existenci technické infrastruktury (AVETI) je volitelná nadstavba vyjadřovací služby, která podle zadaných kritérií automaticky zpracovává vybrané příchozí žádosti, sestavuje vyjádření a odesílá je žadateli. Šetří práci a čas operátorovi vyjadřovací služby.

Jednoduchost

Strukturované zobrazování dat

Přehledné a intuitivní pracovní prostředí, které zobrazuje žádosti přidělené ke zpracování přihlášenému operátorovi a všechny další žádosti tříděné podle stavu od podaných, přes rozpracované, čekající na interní stanovisko, nebo schválení, až po schválené, vygenerované a odeslané vyjádření.

Hromadné rozeslání

Integrita dat a pracovního postupu

Aplikačně řízené kontroly nad prováděnými datovými operacemi a zpřístupnění editačních akcí na základě definovaného stavového workflow udržují datovou celistvost a zajišťují zachování bezchybného postupu zpracování žádosti a sestavení vyjádření.

Úspora času

Provázání s mapovým klientem

Integrace s mapovým klientem Marushka© umožňuje zobrazení mapového náhledu na zájmovou oblast definovanou žadatelem, načtení požadovaným mapových vrstev a pořízení grafického náhledu na vybranou oblast, jako přílohu vyjádření.

Jednoduchost

Různé analytické
údaje

Přehledné grafické zobrazení žádostí podle různých kritérií a zobrazení časů zpracovávaných žádostí umožňuje jednodušeji vyhodnocovat data a podporovat rozhodovací procesy v organizaci.

 

Náhledy uživatelského prostředí

VSTI
VSTI
VSTI
VSTI
VSTI
VSTI
VSTI
VSTI
VSTI