Žádost o vyjádření subjektu technické infrastruktury

Podání žádosti o vyjádření k existenci inženýrských sítí prostřednictvím jednoduchého formuláře. Automatické hromadné rozesílání žádostí relevantním správcům technické infrastruktury

proces

 

 

 

 

aplikace

Vyplnění údajů žadatele, investora a popisných údajů žádosti

 

Zakreslení zájmového území do mapy a volitelné doplnění popisu lokality

 

Výběr subjektů TI, kteří spravují inženýrské sítě v zakresleném území, volba způsobu odeslání žádosti a způsobu přijetí vyjádření

 

Uložení žádosti do systému provozovatele a odeslání emailového potvrzení o založené žádosti

 

Automatické hromadné zpracování a rozeslání žádosti vybraným správcům dle zvoleného způsobu odeslání žádosti

 

Vypracování vyjádření obeslanými subjekty TI v zákonné lhůtě

 

zadost

 

 

Komu je aplikace určena

 

Správce technické infrastruktury

  • Chcete sjednotit formu přijímaných žádostí?
  • Chcete se pasivně zapojit do služby a mít jistotu, že Vás investor neopomene oslovit s žádostí o vyjádření?
  • Nebo se chcete zapojit aktivně a propojit náběrové místo s aplikací na Vyřízení žádosti o vyjádření subjektu technické infrastruktury, která dotváří komplexní systém správy žádostí a sestavení vyjádření? 

Kraj / ORP / město

  • Jste zástupci krajů nebo z řady měst a obcí a chcete pro své občany zpřístupnit službu hromadného rozesílání žádostí ve svém správním obvodu?
  • Chcete zavést jednotné místo pro podávání žádostí na subjekty TI působící ve Vašem správním obvodu?

Veřejnost

  • Nechcete za podání žádosti platit?
  • Chcete si ušetřit čas hromadným podáním žádostí na relevantní správce ve Vašem zájmovém území?
  • Chcete podat žádost online z pohodlí domova?

Výhody aplikace

 

Hromadné rozeslání

Volba subjektů

Na základě zakresleného území se vygeneruje dynamická tabulka pouze se subjekty TI, kteří v daném území spravují své sítě. Z nabízených správců vybere žadatel všechny, které chce oslovit prostřednictvím vyjadřovací služby a zvolí jakou formou chce odeslat žádost a jakou formou chce obdržet vyjádření. Systém nabídne i správce, kteří nejsou zapojeni dos služby, ale působí v zakresleném územ. Pro takové správce vygeneruje aplikace PDF pro možnost odeslání svépomocí.

Úspora času

Úspora času

Pokud bude žadatel využívat aplikaci opakovaně nabízí se možnost provést registraci. Aplikace následně automaticky vyplní některá pole na základě provedené registrace, což celý proces podávání žádosti urychluje. Registrovaný žadatel se může navíc ke své rozpracované žádosti kdykoliv vrátit a pokračovat tam, kde skončil nebo si zobrazit přehled vlastních dokončených žádostí, které již byly vyjadřovací službou rozeslány na vybrané subjekty TI.

Jednoduchost

Intuitivní aplikační prostředí

Žadatel vyplní žádost na jednom jednoduchém formuláři. Ten se skládá z několika záložek, které je nutné projít v daném pořadí. Před každým krokem vpřed probíhá validace obsahu, takže při konečné rekapitulaci má žadatel jistotu, že jeho sestavená žádost je validní a obsahuje všekeré informace potřebné k řádnému sestavení vyjádření vybranými subjekty TI.

Bezplatná služba

Bezplatná služba

Pokud vyjadřovací službu pořídí pro své občany statutární orgán nebo pro své zákazníky subjekt TI, potom je podání žádosti pro veřejnost bezplatné. Rregistrace v systému, pro rychlejší nebo opakované podávání žádostí, je také bezplatná.

 

Náhledy uživatelského prostředí

ZVSTI
ZVSTI
ZVSTI
ZVSTI
ZVSTI
ZVSTI
ZVSTI
ZVSTI
ZVSTI