Aplikace VSTI

vyjadřování subjektu technické infrastruktury

Úplné těžení dat zadaných v systému ZVSTI
(Žádost o vyjádření)

  • VSTI žádost.
  • VSTI žadatel.

 

VSTI šablona

 

Založení vyjádření a použití textové šablony

 

Interní stanoviska – zadání požadavku i vypracování

 

Grafické přílohy v mapovém serveru Marushka®

 

Úplná historie procesu

  • předávání,
  • přebírání a schvalování,
  • odeslání žadateli.

Zpracování vyjádření 

  • operace s vyjádřením

 

Sledování platnosti, přesun do archivu 

 

Nastavení - šablony, legenda

 

Vydání vyjádření

 

Aplikace VSTI se skládá z následujících modulů

  • webová aplikace na aplikačním serveru,
  • aplikační mapový server Marushka®,
  • export vyjádření do PDF podle šablony,
  • datový sklad v relační databázi.