TaskFlow
Zadávání úkolů

Aplikace definuje smluvní stranu, která úkoly zadává a stranu, která úkoly řeší. Na straně zadavatele umožňuje aplikace sestavit úkol, vyhradit na něj finanční prostředky z rozpočtu smlouvy a předat ho ke zpracování druhé smluvní straně. Smluvním stranám dovoluje aplikace jednoduché předávání úkolů mezi sebou v rámci přesně definované stavové logiky od zadání, zpracování, kontrolu, schválení až po fakturaci úkolu. Pracovníkům smluvních stran nabízí aplikace evidenci rozpracovaných a uzavřených úkolů, efektivní řízení workflow úkolů, sledování čerpání finančních prostředků, pokročilé nástroje editace a hromadné operace nad vybranými úkoly.

Podnět

 • Základní entita TaskFlow
 • Slouží jako vstupní informace pro sestavení úkolu
 • Každý podnět je definován prostorovým určením v mapě (bodem nebo polygonem)

podnět

 

Založení nebo nahlášení Podnětu

 • Interně z prostředí aplikace TaskFlow nebo z aplikace pro Hlášení podnětů z veřejnosti
 • Sestavení podnětu jednoduchým formulářem
 • Určení tematické kategorie podnětu
 • Zakreslení podnětu v mapě
 • Připojení fotodokumentace k podnětu
 • Doplnění popisu podnětu

Úkol

 • Hlavní objekt TaskFlow
 • Vazba na podněty
 • Vazba na smlouvu, pod kterou bude účtován
 • Vazba na pracovní úkony

úkol

Založení úkolu

 • Sestavení úkolu jednoduchým formulářem
 • Určení smlouvy pro danou činnost úkolu
 • Připojení exsitujícího podnětu nebo založení podnětu nového přímo v procesu zakládání úkolu
 • Určení pracovních úkonů
 • Určení priority úkolu
 • Přidělení úkolu osobě z protistrany, která bude úkol řešit
 • Přidělení úkolu osobě, která bude úkol autorizovat

 

workflow úkolu

 

Práce s podnětem

 • Editace vlastních a přidělených podnětů
 • Převzetí podnětů od pracovníků, kteří jsou s uživatelem aplikace ve stejné pracovní skupině
 • Akceptace / Neakceptace podnětů z veřejnosti
 • Editace vlastních a přidělených podnětů

Workflow úkolu a práce s ním

 • Evidence založených úkolů
 • Převzetí úkolů od pracovníků, kteří jsou s uživatelem aplikace ve stejné pracovní skupině
 • Editace vlastních úkolů v závislosti na stavu úkolu a roli uživatele
 • Předávání úkolů protistraně, která úkol řeší a zpět straně, která úkol zadává a kontroluje
 • Sledování celého životního cyklu každého úkolu
 • Posouvání úkolů mezi 12 stavy od
  • Přípravy přes
  • Zadání ke
  • ZpracováníKontrole až ke
  • Schválení, FakturaciArchivaci

workflow

 

Správa aplikace

 • Zakládání uživatelů
 • Přidělování rolí
 • Správa uživatelských oprávnění ke schvalování úkolů
 • Přidělování a odebírání uživatelům členství v pracovních skupinách
 • Správa pracovních skupin
 • Správa smluv pro účtování úkolů
 • Správa číselníků
 • Sledování statistik

GALERIE

TaskFLow
TaskFLow
TaskFLow
TaskFLow
TaskFLow
TaskFLow
TaskFLow
TaskFLow
TaskFLow
TaskFLow
TaskFLow
TaskFLow