TaskFlow
Zadávání úkolů

Softwarové řešení pro zadávání a řízení úkolů externím nebo interním dodavatelům. Obsahuje sledování životního cyklu úkolu od jeho definice, zpracování, kontroly, až po finanční plnění.

proces

 

 

 

podnět

Zadávání úkolů ke zpracování externím nebo interním smluvním dodavatelům

 

Vyřízení úkolů podle přesně stanoveného pracovního workflow

 

Komunikace a spolupráce mezi smluvními stranami

 

Kontrola provedených činností
Fakturace zpracovaných a schválených úkolů

 

Sledování stavu rozpočtu smluv
Sledování alokovaných finančních prostředků

 

Tisky rozpracovaných a uzavřených úkolů
Statistické přehledy a analýzy
Historizace pracovních operací

 

 

úkol

 

 

Komu je aplikace určena

 

Město / obec / odbor

  • Zadáváte práci externím nebo interním dodavatelům, které pro Vás provádí údržbu Vašeho majetku?
  • Chcete práci zadávat jednoduše a kontrolovat efektivně?
  • Chcete mít přehled jaké úkoly jste zadali ke zpracování, na jakých činnostech se pracuje a které jsou již ukončené?
  • Chcete mít stále aktuální informaci o stavu dostupných finančních prostředků na vybrané činnosti?

Zpracovatelská ogranizace

  • Je Vaší firmě zadávána práce externími nebo interními subjekty nebo statutárními orgány?
  • Chcete evidovat poptávky po pracovních činnostech, které Vám tyto subjekty zadávají?
  • Chcete mít přehled na jakých činnostech Vaše firma právě pracuje, na kterých začne, které již ukončila a vyfakturovala protistraně?

Střední management

  • Chcete mít přehled o pracovních činnostech ve Vaší organizaci?
  • Chcete vidět přehledy odpracovaných úkolů včetně jejich finanční náročnosti na rozpočet, a nebo tisknout reporty a přehledy rozpracovaných nebo uzavřených úkolů?
  • Chcete znát analýzu pracovního zatížení Vašich zaměstnanců a optimalizovat tak rozdělení práce?

 

Výhody aplikace

 

Lokalizace úkolu

Lokalizace úkolu

Zadavatel může k úkolu přidat podnět, který ponese prostorovou informaci. Umístění podnětu v mapě bude reprezentováno bodem nebo polygonem.

Vše na jednom místě

Vše na jednom místě

Evidence všech podnětů a úkolů přehledně na jednom místě, v jedné aplikaci. Strukturované, logické uspořádání úkolů podle jejich stavu.

Responzivní design

Responzivní design

Aplikaci lze provozovat na jakémkoliv zařízení. Přímo v terénu lze jednoduše pořídit podnět s fotodokumentací a geolokací místa závady a rovnou v dalším kroku k podnětu založit úkol a předat ke zpracování.

Workflow

Workflow

Pro zjednodušení práce je workflow úkolu přesně aplikačně definováno. Každý krok workflow odpovídá jednomu stavu úkolu, ve kterém je možné provádět zpřístupněné individuální nebo hromadné operace a spouštět akce.

Emailová notifikace

Emailová notifikace

Volitelné a variabilní nastavení emailových notifikací. Odeslání upozornění při změně stavu úkolu, takže např. řešitel úkolu bude vždy informován o tom, že mu byl přidělen úkol. Odkazem uvedeným v emailu bude příjemce nasměrován do aplikace na daný úkol a odpadá mu časová ztráta vzniklá vyhledáváním úkolu v aplikaci.

Kategorizace úkolu

Kategorizace úkolu

Kategorie úkolu se odvíjí od dostupných kategorií v číselníkových databázových strukturách, které spravuje a definuje zákazník aplikace. Workflow zpracování úkolu tedy není závislé na kategorii úkolu, takže do procesu může vstoupit jak např. úkol "Výměna toneru v tiskárně", tak i "Likvidace černé skládky" s prostorovým určením zájmového místa.

 

 

Volitelné rozšíření funkcionality

Integrace TaskFlow s aplikací na Hlášení závad vzniká komplexní systém náběru a zpracování závady.
Hlášení, které přichází z veřejnosti, je zpracováno v prostředí TaskFlow a pro občana je v apliakci Hlášení závad průběžně zveřejňována informace o stavu řešení závady.

 

proces

 

 

Náhledy uživatelského prostředí

TaskFLow
TaskFLow
TaskFLow
TaskFLow
TaskFLow
TaskFLow
TaskFLow
TaskFLow
TaskFLow
TaskFLow
TaskFLow
TaskFLow

 

Žádost o přístup k demo aplikaci

Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů za účelem vyřízení dotazu.