TaskFlow

Zadávání úkolů

Aplikace umožňuje sestavit, zadat a zpracovat úkol, sledovat jeho životní cyklus, efektivně a jednoduše řídit správu úkolů v systému.

 

 

 

 

Založení a správa Podnětů

 • základní entita reprezentovaná prostorovým určením místa závady s popisnou složkou,
 • sestavení podnětu jednoduchým formulářem interně z prostředí aplikace,
 • evidence podnětů založených z veřejnosti,
 • možnost převzetí podnětu od jiných uživatelů aplikace v rámci jedné pracovní skupiny,
 • možnost editace vlastních podnětů.

Založení a správa Úkolů

 • sestavení úkolu jednoduchým formulářem,
 • definování smlouvy, pod kterou bude úkol účtován,
 • definování pracovních úkonů v úkolu,
 • připojení existujících podnětů,
 • založení nových podnětů v rámci sestavování úkolu,
 • doplnění úkolu o stupeň priority a popisné atributy,
 • zadání úkolu k řešení konkrétnímu uživateli aplikace,
 • možnost převzetí úkolu do svého zpracování od jiných uživatelů v rámci jedné pracovní skupiny,
 • možnost editace vlastních úkolů,
 • přehledné uspořádání úkolů podle stavu, ve kterém se právě nachází.

 

 

Workflow úkolu

 • řízení workflow úkolu a sledování jeho životního cyklu,
 • předávání úkolu mezi stavy podle aplikačně definované logiky,
 • zpřístupněná správa stavů úkolu podle role přihlášeného uživatele,
 • plné řízení workflow z role administrátora aplikace.

 

 

Řízení aplikace

 • zakládání uživatelů,
 • přidělování rolí,
 • správa uživatelských oprávnění ke schvalování úkolů,
 • přidělování uživatelům členství v pracovních skupinách,
 • správa pracovních skupin,
 • správa smluv pro účtování úkolů,
 • správa číselníků,
 • sledování statistik.