Evidence věcných břemen
– správce TI

Nástroj pro správu a evidenci věcných břemen zřizovaných ve prospěch správce technické infrastruktury na cizím pozemku.

Pořízení a správa podkladových dat (geometrický plán, smlouva, smluvní strana)

 

Řízení vazeb mezi jednotlivými podkladovými daty

 

Bohatá prostorová informace o břemeni (zákres plochy do mapy, vazby na dotčené parcely, vazby na dotčenou technickou infrastrukturu)

 

Plocha věcného břemene odvozená z výkresu geom. plánu včetně délky břemene a druhu infrastruktury

 

Generování smlouvy na základě podkladových dat

 

Integrace se službami ČUZK (informace o pozemku, mapové služby věcných břemen)

 

 

Lokalizace úkolu

 

Vše na jednom místě

 

Výhody aplikace

 

Lokalizace úkolu

Řízení vazeb

Jednoduché a přehledné sledování a řízení vazeb mezi základními objekty v aplikaci (geom. plánem, smlouvou a smluvní stranou) a mezi smlouvou a dalšími objekty v aplikaci (parcelou, plochou věcného břemene, úseku technické infrastruktury, a další).

Vše na jednom místě

Zpracování ploch

Zpracování ploch věcných břemen je možné přímo z prostředí aplikace v režimu zákresu do mapy poskytované mapovým serverem Marushka®, nebo odvozením z geometrického plánu pomocí zásuvného modulu software GeoStore® V6. Modul zpracuje plochy, které rozdělí po parcelách a zapíše k nim identifikaci geom. plánu, parcely a délku vybraného typu inženýrské sítě. Takto zpracované plochy zobrazuje aplikace přehledně a výstižně v detailu smlouvy, ke které jsou parcely s plochami věcných břemen připojeny.

Responzivní design

Generování smluv

Automatické generování smluv do formátu docx na základě předdefinovaných textů a relevantních dat, které operátor eviduje k věcnému břemeni.

Workflow

Přehledná evidence

Evidence všech základních objektů (geom. plán, smlouva, smluvní strana) přehledně na jednom místě a v jedné aplikaci. Strukturované, logické uspořádání tematických záložek v detailním náhledu na každý základní objekt.

 

 

Náhledy uživatelského prostředí

Věcná břemena_správce
Věcná břemena_správce
Věcná břemena_správce
Věcná břemena_správce
Věcná břemena_správce
Věcná břemena_správce
Věcná břemena_správce
Věcná břemena_správce
Věcná břemena_správce