Pořízení a zpracování veškerých podkladových dat

 • Geometrický plán včetně souborové dokumentace

 

 • Smlouvy - přehled

 

 • Smlouvy - detail

 

 • Parcely zatížené věcným břemenem

 

 • Smluvní strany
  - vlastníci nemovitostí, podpora ARES, SJM, podíly a kontroly.

 

Zpracování ploch

 • interaktivně v prostředí mapového serveru Marushka®,
 • z výkresů odvozených z GP včetně délky a druhu infrastruktury.

Aplikace Věcná břemena se skládá z následujících součástí a modulů

 • webová aplikace na aplikačním serveru,
 • aplikační mapový server Marushka®,
 • služba obsluhující lokalizace parcel,
 • datový sklad v relační databázi,
 • nadstavba pro GeoStore®V6.

Lokalizace

 • Lokalizace parcel

 

 • Lokalizace zakreslené plochy

 • Lokalizace ploch břemene

 

 • Lokalizace zařízení

 

Generování návrhu smlouvy nad daty a dalších účetních dokladů

 

Dále aplikace zajišťuje