Věcná břemena

Komplexní řešení pro správu a evidenci věcných břemen z pohledu správce inženýrské sítě nebo z pohledu vlastníka pozemku.

  • Uživatel může být povinný subjekt
  • Uživatel může být oprávněný subjekt
  • Podání žádosti o zřízení věcného břemene
  • Proces zpracování žádosti operátorem
  • Generování smlouvy dle šablony
  • Integrace se službami ČUZK

Aplikační řešení

Agenda správy věcných břemen je nabízena ve dvou variantách podle právního vztahu k věcnému břemenu, kdy břemeno je z pohledu koncového subjektu:

- zřizováno ve vlastní prospěch správce technické infrastruktury na cizím pozemku,
- zřizováno strpěním služebnosti na vlastních pozemcích.