Evidence věcných břemen
– vlastník pozemku

Systém, který se skládá z dílčí aplikace na podání žádosti o zřízení věcného břemene a aplikace pro správu a evidenci žádostí. Instituci, která je vlastníkem pozemku, slouží systém k usnadnění pracovního postupu při zpracování žádosti a sestavení smlouvy včetně archivace zasmluvněných věcných břemen.

Podání žádosti o Smlouvu o smlouvě budoucí nebo o Smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti

 

Vyplnění údajů žadatele, případně zástupce a investora a dalších popisných údajů žádosti

 

Zákres trasy inženýrské sítě na pozemcích povinného subjektu

 

Vyřízení žádosti a sestavení smlouvy podle aplikačně stanoveného pracovního postupu

 

Plocha věcného břemene odvozená z výkresu geom. plánu včetně délky břemene a druhu infrastruktury

 

Generování smlouvy na základě získaných dat prostřednictvím aplikace pro podání žádosti

 

Integrace se službami ČUZK (informace o pozemku, mapové služby věcných břemen)

 

 

Lokalizace úkolu

 

Vše na jednom místě

 

Výhody aplikace

 

Lokalizace úkolu

Elektronické podání žádosti

Žadatel vyplní žádost na jednom jednoduchém formuláři. Ten se skládá z několika tematických záložek, které jsou průběžně kontrolovány, takže při konečné rekapitulaci má žadatel jistotu, že jeho sestavená žádost je validní. Pokud bude žadatel využívat aplikaci opakovaně nabízí se možnost provést registraci. Aplikace následně automaticky vyplní některá pole na základě provedené registrace, což celý proces podávání žádosti urychluje.

Vše na jednom místě

Řízený pracovní postup

Zjednodušení a zpřehlednění pracovního postupu formou aplikačně definovaného workflow, kdy každý krok ve workflow odpovídá jednomu stavu žádosti. Nad vybranou žádostí lze spouštět akce poplatné danému stavu.

Workflow

Řízení vazeb

Jednoduché a přehledné sledování a řízení vazeb mezi základními objekty v aplikaci (geom. plánem, smlouvou a smluvní stranou) a mezi smlouvou a dalšími objekty v aplikaci (parcelou, plochou věcného břemene, úseku technické infrastruktury, a další).

Lokalizace úkolu

Zpracování ploch

Zpracování ploch věcných břemen je možné přímo z prostředí aplikace v režimu zákresu do mapy poskytované mapovým serverem Marushka®, nebo odvozením z geometrického plánu pomocí zásuvného modulu software GeoStore® V6. Modul zpracuje plochy, které rozdělí po parcelách a zapíše k nim identifikaci geom. plánu, parcely a  délku vybraného typu inženýrské sítě. Takto zpracované plochy zobrazuje aplikace přehledně a výstižně v detailu smlouvy, ke které jsou parcely s plochami věcných břemen připojeny.

Vše na jednom místě

Generování smluv

Automatické generování smluv do libovolných formátů (docx, pdf, xlsx, a další) na základě předdefinovaných textů a relevantních dat, které zadal žadatel k žádosti prostřednictvím aplikace pro podání žádosti o zřízení věcného břemene a které operátor eviduje k žádosti o smlouvu.

Workflow

Přehledná evidence

Evidence všech základních objektů (geom. plán, smlouva, smluvní strana) přehledně na jednom místě a v jedné aplikaci. Strukturované, logické uspořádání tematických záložek v detailním náhledu na každý základní objekt. Přehledná historizace všech prováděných operací nad smlouvami. Přesun smluv do archivu po ukončení životního cyklu smlouvy.

 

Náhledy uživatelského prostředí

Věcná břemena_vlastník
Věcná břemena_vlastník
Věcná břemena_vlastník
Věcná břemena_vlastník
Věcná břemena_vlastník
Věcná břemena_vlastník
Věcná břemena_vlastník
Věcná břemena_vlastník
Věcná břemena_vlastník