Poruchová služba

Aplikace umožňuje elektronickou evidenci, zpracování a publikaci poruch a odstávek inženýrských sítí.
Je určena správcům a majitelům technické infrastruktury.

Záznam poruchy do systému
(nejčastěji na dispečinku).

 

Předání poruchy k řešení
(provozu/ středisku/ četě/ montérovi).

 

Oznámení poruchy
(policie/ hasiči/ záchranka/ nemocnice/
správce sítí).

 

Publikace omezení na webových stránkách
(zahájení i skončení publikace).

 

Evidence náhradního zásobování
(výměny cisteren).

 

Zahájení a ukončení opravy 
(vlastní výkon v terénu).

 

Uzavření - historizace - události
(po zkouškách/ úpravě terénu apod.)

 

 

 

Hlavní funkční vlastnosti aplikace 

 

 

 

 

Výhody aplikace

 

Lokalizace úkolu

Lokalizace úkolu

Zadavatel může k úkolu přidat podnět, který ponese prostorovou informaci. Umístění podnětu v mapě bude reprezentováno bodem nebo polygonem.

Vše na jednom místě

Vše na jednom místě

Evidence všech podnětů a úkolů přehledně na jednom místě, v jedné aplikaci. Strukturované, logické uspořádání úkolů podle jejich stavu.

Responzivní design

Responzivní design

Aplikaci lze provozovat na jakémkoliv zařízení. Přímo v terénu lze jednoduše pořídit podnět s fotodokumentací a geolokací místa závady a rovnou v dalším kroku k podnětu založit úkol a předat ke zpracování.

Workflow

Workflow

Pro zjednodušení práce je workflow úkolu přesně aplikačně definováno. Každý krok workflow odpovídá jednomu stavu úkolu, ve kterém je možné provádět zpřístupněné individuální nebo hromadné operace a spouštět akce.

Emailová notifikace

Emailová notifikace

Volitelné a variabilní nastavení emailových notifikací. Odeslání upozornění při změně stavu úkolu, takže např. řešitel úkolu bude vždy informován o tom, že mu byl přidělen úkol. Odkazem uvedeným v emailu bude příjemce nasměrován do aplikace na daný úkol a odpadá mu časová ztráta vzniklá vyhledáváním úkolu v aplikaci.

Kategorizace úkolu

Kategorizace úkolu

Kategorie úkolu se odvíjí od dostupných kategorií v číselníkových databázových strukturách, které spravuje a definuje zákazník aplikace. Workflow zpracování úkolu tedy není závislé na kategorii úkolu, takže do procesu může vstoupit jak např. úkol "Výměna toneru v tiskárně", tak i "Likvidace černé skládky" s prostorovým určením zájmového místa.