GeoZakázky

Aplikace GeoZakázky je určena ke správě geodetických zakázek včetně vyplnění pracovního deníku k zakázce a možnosti zákresu zakázky v mapě.

Aplikace GeoZakázky umožňuje

 

Vložení libovolného počtu katastrálních území dle číselníku UIR-KATASTRY.

Evidenci hodin a nákladů, vykázaných na každou zakázku (úplný pracovní deník).

Evidenci nákladů na subdodávky.

Evidenci faktur vystavených ke každé zakázce.

 

Dělení zakázek dle jejich typu (uživatelský číselník),

Volitelné propojení zakázek na nadřazenou smlouvu, obvykle rámcovou na určité období.

Vložení libovolného množství elektronických příloh.

Propojení s geoaplikací V6 včetně zobrazení prostoru zakázky v mapě nebo jejího zákresu do mapy.

 

Základní objekty a uživatelské role

 

 

 

Informační výstupy

Výstupy na obrazovce

Základní informační výstupy jsou přehledy vložených dat na obrazovce, tj. zejména Zakázka a k ní propojené objekty, jako jsou Katastrální území, Pracovní deník, Faktury a Subdodávky.

Integrované přehledy

Na obrazovce lze zobrazit různé souhrnné přehledy k zakázce nebo pracovníkovi, např. přehled činnosti, pracovníci realizující zakázku a čas strávený na zakázce, pracovní deník,...
 

Export do CSV

Všechny přehledy, zobrazené na obrazovce, je možné exportovat do formátu CSV pro další zpracování v excel.

 

 

Náhledy uživatelského prostředí

GeoZakázky
GeoZakázky
GeoZakázky
GeoZakázky
GeoZakázky
GeoZakázky