Grafický subsystém

Grafický subsystém umožňuje webové publikování grafických dat uložených v relační databázi (v jednotné databázi MIS CityWare).

Plně integrovaný a funkční grafický subsystém zahrnuje vstup dat, jejich správu, analýzy nad daty a vytváření a údržbu digitálních map, ve kterých jsou zobrazena data městského informačního systému. Zahrnuje následující projekty: Katastrální mapa, Technická mapa, Územní plán, Pasport dopravy, Pasport zeleně, Pasport veřejného osvětlení, ... Projekt Katastrální mapa obsahuje nový rozšiřující modul pro zobrazení LV z WSDP při získávání VFK dat bez osobních údajů.