RÚIAN pro GIS pracuje s daty

 • Registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN),
 • Informačního systému územní identifikace (ISÚI),
 • Informačního systému katastru nemovitostí (ISKN).

RÚIAN pro GIS zajišťuje

 • jednotné úložiště adres v nově budovaném systému CityWare.NET,
 • vytvoření lokální kopie RÚIAN,
 • import základního výdeje (grafika za vybrané ORP),
 • import změnových vět (automatická denní aktualizace),
 • publikaci dat v mapovém klientovi Marushka®.

 

Základní registr RÚIAN obsahuje

 • údaje o územních prvcích,
 • údaje o územně evidenčních jednotkách,
 • adresy.

Územně evidenční jednotky

 • část obce,
 • městská část,
 • městský obvod
 • ulice nebo jiné veřejné prostranství.

Územní prvky

 • území státu,
 • území regionu soudržnosti,
 • území VÚSC,
 • ORP,
 • POÚ,
 • obce,
 • katastrální území,
 • pozemek v podobě parcely,
 • stavební objekt,
 • adresní místo.

 

RÚIAN pro GIS umožňuje lokalizace dle

 • obce,
 • katastru,
 • parcely,
 • adresy (obce a čísla domu, obce a ulice),
 • části obce, ZSJ,
 • volebního okrsku,
 • ulice.

RÚIAN pro GIS zobrazuje informace o prvcích typu parcela, adresa,…