Závazná stanoviska

Nástroj pro evidenci a správu závazných stanovisek pro orgány územního plánování.

Aplikace Závazná stanoviska umožňuje

 • zákres a editace plochy záměru (dotčeného území záměrem),
 • zákres bodového prvku – studny,
 • vyhledávání v mapové části např. dle adresy/parcely/katastrálního území apod.,
 • filtrování údajů v databázové části např. vyhledání dle čísla jednacího, data vydání souhlasu, žadatele o stanovisko apod.,
 • vkládání elektronických příloh vydané závazné stanovisko, přílohy k závaznému stanovisku, apod.,
 • upozornění na vypršení platnosti závazného stanoviska.

 

Mapová část aplikace umožňuje lokalizaci a zákres záměru. Standardní součástí jsou tyto mapové podklady

 • závazná stanoviska,
 • řešená území ÚPD,
 • katastrální mapa,
 • RÚIAN - aktuální data: správní hranice, adresní místa, stavební objekty a ulice,
 • letecké snímky ORP,
 • územně plánovací dokumentace obcí,
 • zásady územního rozvoje,
 • územně analytické podklady.

 

Databázová část aplikace

 • číslo jednací,
 • spisová značka,
 • údaje o žadateli,
 • název stavby,
 • typ záměru,
 • katastrální území, seznam parcel (rozsah dotčeného území),
 • datum vydání,
 • datum platnosti,
 • poznámka (stav územního řízení, apod.).