Závazná stanoviska

Nástroj pro evidenci a správu závazných stanovisek pro orgány územního plánování.

 

Mapová část aplikace

umožňuje lokalizaci a zákres záměru.

Standardní součástí jsou tyto mapové podklady

 • závazná stanoviska,
 • řešená území ÚPD,
 • katastrální mapa,
 • RÚIAN - aktuální data: správní hranice, adresní místa, stavební objekty a ulice,
 • letecké snímky ORP,
 • územně plánovací dokumentace obcí,
 • zásady územního rozvoje,
 • územně analytické podklady.

Databázová část aplikace

 • číslo jednací,
 • spisová značka,
 • údaje o žadateli,
 • název stavby,
 • typ záměru,
 • katastrální území, seznam parcel (rozsah dotčeného území),
 • datum vydání,
 • datum platnosti,
 • poznámka (stav územního řízení, apod.).

 

Náhledy uživatelského prostředí

 

Závazná stanoviska
Závazná stanoviska
Závazná stanoviska