Digitální technická mapa

Disponujeme dlouholetými zkušenostmi a SW prostředky pro tvorbu, aktualizaci a správu technické mapy.

Technickou mapu můžete efektivně využívat zejména v oblastech

 • správa majetku,
 • pasporty majetku,
 • podklady pro projektování staveb
 • řešení havarijních situací,
 • evidence průběhů inženýrských sítí obce, právnických i fyzických osob.

SW nástroje vyvinuté pro digitální technickou mapu

 • webový zakázkový systém pro evidenci vstupů do DTM,
 • nástroj pro publikaci dat DTM založený na technologii Marushka,
 • GIS editor GeoStore V6 pro zpracování dat DTM (tvorba, aktualizace a správa dat DTM),
 • datový model pro uložení dat DTM.

Webový zakázkový systém pro evidenci vstupů do DTM

 

 

 

Nástroj pro publikaci dat DTM založený na technologii Marushka

 

 • Publikace vektorových  a rastrových mapových podkladů.
 • Zobrazení metadat o jednotlivých prvcích a entitách DTM.
 • Standardní ovládací nástroje (přehledová mapa, měření, tisky, ...).
 • Lokalizační nástroje dle RUIAN.

 

GIS editor GeoStore V6 pro zpracování dat DTM

 

Tvorba vstupů do DTM (geodetické řešení V6), aktualizace a správa dat DTM.

 • Moduly pro práci s daty DTM (Archiv, Revize).
 • Formální kontroly správnosti vstupů (dodržení datového modelu, topologie ad.).
 • Kontrola homogenity vstupů (dodržení přesnosti) včetně možnosti opravy systematické chyby.
 • Uložení metadat ke každému prvku technické mapy.
 • Vložení dat do datového skladu.
 • Podpora nezávislých výměnných formátů na bázi XML (včetně JVF DTM).

 

Náhledy uživatelského prostředí

 

Digitální technická mapa
Digitální technická mapa
Digitální technická mapa
Digitální technická mapa
Digitální technická mapa
Digitální technická mapa
Digitální technická mapa
Digitální technická mapa
Digitální technická mapa
Digitální technická mapa