Pasport městské vybavenosti (mobiliář)

Eviduje objekty z několika tematických skupin: školství, zdravotnictví, kultura, sport, podniky, ubytování a stravování, ostatní.

Podrobná evidence

  • Evidence majetku města a sledování jeho stavu, nákladů na provoz a údržbu.

Tiskové sestavy

  • Součástí aplikace jsou tiskové sestavy se sumarizací položek dle kategorií, územní identifikace, sumarizace pořizovacích nákladů, možnost přidávání a editace nových tiskových sestav.

Údržba majetku

  • Aplikaci je možno doplnit modulem pro Evidenci a plánování údržby včetně mailové notifikace.

Evidujeme následující základní prvky

 

 

Dále aplikace umožňuje evidovat např. následující atributy

 

 

 

Náhled uživatelského prostředí