Pasport zeleně

Eviduje plochy zeleně, vegetační (stromy, keře, záhony) a technické prvky (pískoviště, kašny, mobilní zeleň) v zájmovém území.

Inventarizace zeleně

  • Umožňuje podrobnou inventarizaci zeleně (např. solitérní strom, solitérní keř, strom ve stromořadí, skupina keřů, atd.).

Kvantita i kvalita

  • Jedná se o převážně kvantitativní typ evidence, kdy jsou zjišťovány nejen rozlohy ploch a počty prvků, ale také jsou zaznamenávány informace o kvalitě prvků.

Podklady pro údržbu

  • Zajišťuje přehled o majetku, ale také podklady pro údržbu ploch a prvků. Možnost doplnit moduly Údržba a Kácení stromů.

Tiskové sestavy

  • Součástí aplikace jsou tiskové sestavy se sumarizací položek dle kategorií, územní identifikace, sumarizace pořizovacích nákladů. Možnost přidávání a editace nových tiskových sestav.

Evidujeme následující základní prvky

 

 

Náhledy uživatelského prostředí