Pasport zeleně

Eviduje plochy zeleně, vegetační (stromy, keře, záhony) a technické prvky (pískoviště, kašny, mobilní zeleň) v zájmovém území.

Základní vlastnosti

 • umožňuje podrobnou inventarizaci zeleně (např. solitérní strom, solitérní keř, strom ve stromořadí, skupina keřů, atd.),
 • jedná se o převážně kvantitativní typ evidence, kdy jsou zjišťovány nejen rozlohy ploch a počty prvků, ale také jsou zaznamenávány informace o kvalitě těchto prvků,
 • účelem inventarizace je získání přehledu o majetku a zajištění podkladů pro údržbu těchto ploch a prvků,
 • součástí aplikace jsou tiskové sestavy se sumarizací položek – sumarizace dle kategorií, územní identifikace, sumarizace pořizovacích nákladů, možnost přidávání a editace nových tiskových sestav,
 • aplikaci je možno doplnit modulem Údržba včetně ceníku úkonů (např. sečení trávy,…) a Kácení stromů.

 

 

Eviduje následující základní prvky

 • plochy zeleně,
 • stromy,
 • keře,
 • skupiny keřů,
 • porostní skupiny,
 • záhony květin,
 • mobilní zeleň.