Aplikace
Správa a pořizování ÚP

Správa a pořizování ÚP

  • aplikace pro podporu projednávání nového územního plánu nebo změn územních plánů,
  • prohlížení výkresů projednávaného územního plánu a jejich připomínkování občany,
  • poskytování informací ke stavu ÚPD,

 

  • poskytování on-line přístupu k ÚPD na webovském portále,
  • poskytování přístupu s možnosti stažení dat,
  • zapracování nově vydaných územně plánovacích dokumentací do geodatabáze.