Aplikace
Správa a pořizování ÚAP

Správa a pořizování ÚAP se skládá z následujících modulů

 • databáze pasportů údajů o území a metainformační systém,
 • stahovací služby (modul pro výdej dat),
 • editace dat,
 • databáze pasportů údajů o území a metainformační systém,
 • monitoring,
 • aplikační mapový server,
 • klient pro editaci a správu dat,
 • prohlížecí služby (prezentační modul).

 

Aplikace Správa a pořizování ÚAP zajišťuje

 • pořízení a zpracování dat územně analytických podkladů (ÚAP) od poskytovatelů,
 • tvorbu mapových aplikací nad daty ÚAP,
 • import grafických dat z vektorových formátů DGN, SHP, DXF, GML,
 • import tabulárních dat ve formátech dBase (DBF), XLS,
 • import grafických dat z rastrových formátů TIFF, Geo TIFF, JPG/JIFF, JPG200, ECW, BMP, ECW,
 • správu datových modelů a další služby v oblasti ÚAP.

 

Prohlížecí služby obsahují předdefinované mapové kompozice v rozsahu výkresů

 • hodnoty území
 • limity využití území,
 • záměry na provedení změn v území,
 • problémy k řešení v územně plánovacích dokumentacích,
 • ZÚR Plochy nadmístního významu,
 • ZÚR Plochy VPS a VPO,
 • kompletní sestavy jevů ÚAP A a ÚAP B,
 • agendy stavebních úřadů.