Aplikace
Správa a pořizování ÚAP

 

 

Aplikace Správa a pořizování ÚAP zajišťuje

 

 • Pořízení a zpracování dat územně analytických podkladů (ÚAP) od poskytovatelů,
 • tvorbu mapových aplikací nad daty ÚAP,
 • import grafických dat z vektorových formátů DGN, SHP, DXF, GML,
 • import tabulárních dat ve formátech dBase (DBF), XLS,
 • import grafických dat z rastrových formátů TIFF, Geo TIFF, JPG/JIFF, JPG200, ECW, BMP, ECW,
 • správu datových modelů a další služby v oblasti ÚAP.

 

Prohlížecí služby obsahují předdefinované mapové kompozice v rozsahu výkresů

 

 • hodnoty území,
   
 • záměry na provedení změn v území,
 • limity využití území,
   
 • problémy k řešení v územně plánovacích dokumentacích,
 • ZÚR Plochy nadmístního významu,
   
 • ZÚR Plochy VPS a VPO,
 • kompletní sestavy jevů ÚAP A a ÚAP B,
   
 • agendy stavebních úřadů.

 

Náhledy uživatelského prostředí

 

Správa a pořizování ÚAP
Správa a pořizování ÚAP
Správa a pořizování ÚAP