Pasport dopravy

Zajišťuje komplexní správu komunikací (vozovky, chodníky, úseky, obrubníky, parkoviště, cyklostezky) včetně prvků, které tvoří součást a vybavenost komunikací (vpusti, dopravní značení, přechody, apod.)

Geometrie i stav

  • Obsahuje informace o geometrii součásti (délka, šířka, plocha) a stavu součásti (typ, stav povrchu, apod.).

Sloupky a značky

  • Obsahuje jednotlivé sloupky, na kterých jsou upevněny dopravní značky a seznam dopravních značek na příslušném sloupku.

Legislativa

  • Značky jsou zobrazovány tak, jak je určeno vyhláškou.

Fotodokumentace

  • Detailní obsah směrových tabulí, resp. dodatkových tabulek, je zobrazen v připojené fotodokumentaci.

Zimní údržba

  • Součástí pasportu může být modul pro Evidenci zimní údržby komunikace včetně Aplikace pro veřejnost.

Tiskové sestavy

  • Součástí aplikace jsou tiskové sestavy se sumarizací položek dle kategorií, územní identifikace, sumarizace pořizovacích nákladů, možnost přidávání a editace nových tiskových sestav.

Evidujeme následující základní prvky

 

 

Náhledy uživatelského prostředí