Pasport dopravy

Zajišťuje komplexní správu komunikací (vozovky, chodníky, úseky, obrubníky, parkoviště, cyklostezky) včetně prvků, které tvoří součást a vybavenost komunikací (vpusti, dopravní značení, přechody, apod.)

Základní vlastnosti

 • obsahuje informace o geometrii součásti (délka, šířka, plocha) a stavu součásti (typ, stav povrchu, apod.).,
 • obsahuje jednotlivé sloupky, na kterých jsou upevněny dopravní značky a seznam dopravních značek na příslušném sloupku,
 • značky jsou zobrazovány tak, jak je určeno vyhláškou,
 • detailní obsah směrových tabulí, resp. dodatkových tabulek, je zobrazen v připojené fotodokumentaci,
 • dále součástí pasportu může být modul pro Evidenci zimní údržby komunikace včetně Aplikace pro veřejnost.

Eviduje následující základní prvky

 • úseky komunikací,
 • chodníky,
 • obrubníky,
 • schody,
 • příkopy,
 • parkoviště, 
 • mosty,
 • vpustě,
 • zástávky,
 • dopravní značení,
 • semafory...

 

Součástí aplikace jsou tiskové sestavy se sumarizací položek – sumarizace dle kategorií, územní identifikace, sumarizace pořizovacích nákladů, možnost přidávání a editace nových tiskových sestav. Aplikaci je možno doplnit modulem pro Evidenci a plánování údržby.