Aplikace Majetek - nemovitosti

Aplikace Majetek - smlouvy

 

 

Aplikace majetek - nemovitosti

 

 • Zobrazení informací o nemovitostech (pozemky, budovy, bytové jednotky) v majetku města, které jsou evidovány na příslušném katastrálním úřadu.
 • Obsahuje prostředky pro naplnění registru daty z katastrálního úřadu a předpokládá pravidelnou aktualizaci daty z katastrálního úřadu.
 • Možnost vkládání záznamů městem.
 • Možnost vkládat záznamy o jiných objektech, které např. neeviduje KN.
 • Evidence různých typů smluv (pronájem, prodej, věcné břemeno apod.).
 • Inventarizace majetku.
 • Podpora oboustranné vazby na grafické zobrazení katastrální mapy - prezentace v mapovém klientovi Marushka®.
 • Filtrování záznamů dle různých kritérií.
 • Generování sestav, smluv.
 • Získávání částečného i úplného LV.
 • Zobrazení LV a vlastníků z WSDP při získávání VFK dat bez osobních údajů.

CityWare.NET Majetek 

Zajišťuje evidenci parcel, budov, bytových jednotek a jiných objektů.

Vložení nové parcely

Zadání údajů městem. Obdobně pro budovy, bytové jednotky a jiné objekty.

Rozdělení parcely

Rozdělení vybrané parcely, zobrazení původní parcely a zobrazení oddělené parcely.

 

 

Aplikace majetek - smlouvy

Aplikace pro evidenci smluv

Aplikace je určená pro přehlednou evidenci a správu smluv různého charakteru včetně jejich dodatků. Umožňuje vazby na Poplatky a tisk smluv.

Vložení nové smlouvy

Nabízí možnost vložení strany, nemovitosti, vytváření předpisů plateb, alikvótní částky. Eviduje dokumenty ke smlouvám, smlouvy o pronájmu – možno zadat i služby. Vypočítává DPH, inflace.

 

 

Náhledy uživatelského prostředí

 

Majetek
Majetek
Majetek
Majetek
Majetek
Majetek