Aplikace Majetek - nemovitosti

 • Zobrazení informací o nemovitostech (pozemky, budovy, bytové jednotky) v majetku města, které jsou evidovány na příslušném katastrálním úřadu.
 • Obsahuje prostředky pro naplnění registru daty z katastrálního úřadu a předpokládá pravidelnou aktualizaci daty z katastrálního úřadu.
 • Možnost vkládání záznamů městem.
 • Možnost vkládat záznamy o jiných objektech, které např. neeviduje KN.
 • Evidence různých typů smluv (pronájem, prodej, věcné břemeno apod.).
 • Inventarizace majetku.
 • Podpora oboustranné vazby na grafické zobrazení katastrální mapy - prezentace v mapovém klientovi Marushka®.
 • Filtrování záznamů dle různých kritérií.
 • Generování sestav, smluv.
 • Získávání částečného i úplného LV.
 • Zobrazení LV a vlastníků z WSDP při získávání VFK dat bez osobních údajů.

Aplikace CityWare.NET Majetek zajišťuje

 • evidenci parcel,
 • evidenci budov,
 • evidenci bytových jednotek,
 • evidenci jiných objektů.

 

Vložení nové parcely

 • zadání údajů městem,
 • obdobně pro budovy, bytové jednotky či jiné objekty.

 

Rozdělení parcely

 • rozdělení vybrané parcely,
 • zobrazení původní parcely,
 • zobrazení oddělené parcely.

 

Aplikace Majetek - smlouvy

 • Různé typy smluv,
 • možnost vazby na agendu Poplatky,
 • tisky smluv.

 

Vložení nové smlouvy

 • vložení strany,
 • vložení nemovitosti (možno vložit např. část pozemku, možno dělit parcely),
 • vytváření předpisů plateb, alikvótní částky,
 • evidence dokumentů ke smlouvám,
 • smlouvy o pronájmu – možno zadat i služby,
 • výpočet DPH,
 • inflace.