Majetkový subsytém

Majetkový subsystém tvoří důležitou součást systému CityWare.
Standardní vlastností je oboustranná vazba na Grafický subsystém. Subsystém obsahuje prostředky pro import souboru popisných informací z katastrálního úřadu.

Umožňuje evidenci nemovitého majetku města nebo obce (pozemky, byty) a zároveň podporuje i operace s tímto majetkem (pronájmy, prodeje, věcná břemena, inventarizace, nájemné,dlužníci, atd.) včetně vazby na subsystém Příjmové agendy (poplatky, pohledávky) a na ekonomickou část IS.