Aplikace Registr evidence nemovitostí

 

 • Zobrazení základních informací o nemovitostech (pozemky, budovy, byty) v zájmovém území organizace (obecní úřad, městský úřad, magistrát, kraj,…), které jsou evidovány na příslušném katastrálním úřadu.
 • Obsahuje prostředky pro naplnění registru daty z katastrálního úřadu a předpokládá pravidelnou aktualizaci daty z katastrálního úřadu.
 • Podporuje oboustranné vazby na grafické zobrazení katastrální mapy - prezentace v mapovém klientovi Marushka®.
 • Filtrování záznamů dle různých kritérií.
 • Generování standardních tiskových výstupů.
 • Získávání částečného i úplného LV.
 • Zobrazení LV a vlastníků z WSDP při získávání VFK dat bez osobních údajů.

 

Zobrazení

 • parcel,
 • budov,
 • bytových jednotek,
 • listů vlastnictví.

Parcely - výběr/ detail

 • výběr parcel dle zadaných kriterií,
 • zobrazení detailu parcely,
 • záložky s podrobnými informacemi,
 • obdobně pro budovy či bytové jednotky.

Listy vlastnictví - výběr/ detail

 • výběr listů vlastnictví dle zadaných kriterií,
 • list vlastnictví (úplný, částečný) lze zobrazit také pro nemovitost vybranou v Parcely, Budovy či Bytové jednotky.

Mapa

 • lokalizace vybraných parcel v mapové aplikaci,
 • výběr parcel v mapě a následné zobrazení popisných informací v aplikaci.

Náhledy uživatelského prostředí

Registr evidence nemovitostí
Registr evidence nemovitostí
Registr evidence nemovitostí
Registr evidence nemovitostí
Registr evidence nemovitostí
Registr evidence nemovitostí