Subsystém obyvatelstva

Úkolem subsystému obyvatelstva je evidence a správa dat o obyvatelích města a s tím spojených procesů. Jedná se jak o prvotní evidence a tisk přihlašovacího lístku, tak následně pořízení a tisky matričních dokladů, ověřování listin a v neposlední řadě kompletní správa činností spojených s volbami.

CityWare.NET Volby

 • Aplikace pro kompletní vedení a správu činností pro volby určené pro všechny velikostí obcí.
 • Lze použít pro malé obce i městské části hl. města Prahy, okresní i krajská města.
 • Vedení voličských seznamů pro všechny typy voleb (stálý, zvláštní, dodatky) i pro souběžné volby nebo referendum.
 • Import voličského seznamu z CzechPointu.
 • Evidence voličských průkazů včetně zúčtovatelných dokumentů.
 • Evidence překážek.
 • Evidence volebních místností a komisí, realizačního týmu, náhradníků zapisovatelů.
 • Vedení mezd pro členy komise i exportem výplat v ABO formátu.
 • Evidence a kontrola kandidátních listin, kandidátů , politických stran pro obce.
 • Členění uživatelských práv na role Administrátor, Komise, Seznamy, Vol. průkazy Kandidátní listiny.
 • Sestavy potřebné pro kontroly, volební komise, registrace kandidátních listin, přehledy voličských okrsků.

CityWare.NET Registr obyvatel

 • Prvotní naplnění pomocí importu základního výdeje z Portálu veřejné správy.
 • Automatické ztotožnění kmenu obyvatel, automatické sledování notifikací o změnách ztotožněných obyvatel.
 • Periodické načítání změn narození, přistěhování pomocí importu dat z Portálu veřejné správy.
 • Poloautomatická aktualizace ztotožněných obyvatel z ISZR ROB dle notifikací.
 • Možnost zadání změny pobytu ještě před změnou provedenou v ISZR ROB.
 • Vedení oprávněných osob, vlastníka u bydliště, vedení archívu.
 • Sestavy Historie změn, Jubilanti, Počty obyvatel členěno dle ulic, částí obcí, městských částí, dle státní příslušnosti, Průměrný věk, Věková struktura, Přihlašovací lístek.
 • Audit přihlášení a práce pro podporu GDPR.

CityWare.NET ROB Web

 • Webové rozhraní pro prohlížení dat obyvatel, zadání důvodu nahlížení.
 • Zobrazení dat dle výběrových kritérií.

 

CityWare.NET Matrika

 • Aplikace pro vedení matričních záznamů v elektronické podobě.
 • Evidence narození, manželství, partnerství, úmrtí, určení otcovství, vysvědčení o právní způsobilosti.
 • Evidence zúčtovatelných tiskopisů - rodné listy, oddací listy, úmrtní listy atd..
 • Podepisování uzavřených záznamů v knihách.
 • Přesný tisk do formulářů, tisky dokumentů (rodný list, oddací list, úmrtní list ...) včetně otisku matričních knih.
 • Vlastní nastavení formátování adresy, tvorba vlastních dokumentů a sestav.
 • Ověřování údajů osob v ISZR ROB.
 • Evidence obřadů, obřadníků, oddávajících včetně tisku plánu sňatků v obřadní místnosti v daný den.
 • Uživatelský přítup na bázi rolí.

CityWare.NET Vidimace a legalizace

 • Zahrnuje legalizaci (ověřování pravosti podpisu) a vidimaci (ověřování shody opisů nebo kopie s listinou).
 • Tisk štítků v různých formátech 4, 6, 8, 10 ,12, 14 na stránku nebo tisk na nekonečný pás.
 • Tisk štítků pro nalepení do ověřovací knihy.
 • Ověřování osob v ISZR ROB.
 • Možnosti ukládat/neukládat záznamy vidimace/legalizace dle požadavků zákazníka.
 • Možnost zadání změny pobytu ještě před změnou provedenou v ISZR ROB.
 • Evidence ověřovacích knih a pracovníků.

 

 

 

Náhledy uživatelského prostředí

Subsystém obyvatelstva
Subsystém obyvatelstva
Subsystém obyvatelstva
Subsystém obyvatelstva
Subsystém obyvatelstva
Subsystém obyvatelstva