Subsystém obyvatelstva

Úkolem subsystému obyvatelstva je evidence a správa dat o obyvatelích města a s tím spojených procesů. Jedná se jak o prvotní evidence a tisk přihlašovacího lístku, tak následně pořízení a tisky matričních dokladů, ověřování listin a v neposlední řadě kompletní správa činností spojených s volbami.

CityWare.NET Volby

 • Aplikace pro kompletní vedení a správu činností pro volby určené pro všechny velikostí obcí. Lze použít pro malé obce i městské části hl. města Prahy, okresní i krajská města
 • Vedení voličských seznamů pro všechny typy voleb (stálý, zvláštní, dodatky) i pro souběžné volby nebo referendum
 • Import voličského seznamu z CzechPointu
 • Evidence voličských průkazů včetně zúčtovatelných dokumentů
 • Evidence překážek
 • Evidence volebních místností a komisí, realizačního týmu, náhradníků zapisovatelů
 • Vedení mezd pro členy komise i exportem výplat v ABO formátu
 • Evidence a kontrola kandidátních listin, kandidátů , politických stran pro obce
 • Členění uživatelských práv na role Administrátor, Komise, Seznamy, Vol. průkazy Kandidátní listiny
 • Sestavy potřebné pro kontroly, volební komise, registrace kandidátních listin, přehledy voličských okrsků

Ukázka aplikace, záznam ve stálém seznamu voličů:

 

CityWare.NET Registr obyvatel

 • Prvotní naplnění pomocí importu základního výdeje z Portálu veřejné správy
 • Automatické ztotožnění kmenu obyvatel
 • Periodické načítání změn narození, přistěhování pomocí importu dat z Portálu veřejné správy
 • Automatické sledování notifikací o změnách ztotožněných obyvatel
 • Poloautomatická aktualizace ztotožněných obyvatel z ISZR ROB dle notifikací
 • Vedení vlastních dat, partneři, děti, předchozí pobyty
 • Možnost zadání změny pobytu ještě před změnou provedenou v ISZR ROB
 • Vedení oprávněných osob, vlastníka u bydliště
 • Vedení archívu
 • Možnosti oprávnění pro editaci a pouze čtení údajů
 • Sestavy Historie změn, Jubilanti, Počty obyvatel členěno dle ulic, částí obcí, městských částí, dle státní příslušnosti, Průměrný věk, Věková struktura, Přihlašovací lístek
 • Audit přihlášení a práce pro podporu GDPR

Aplikace pro editaci a správu dat obyvatel:

 

 

CityWare.NET ROB Web

 • Webové rozhraní pro prohlížení dat obyvatel
 • Zadání důvodu nahlížení
 • Zobrazení dat dle výběrových kritérií

Webová aplikace pro prohlížení dat obyvatel v internet exploreru:

 

CityWare.NET Matrika

 • Aplikace pro vedení matričních záznamů v elektronické podobě
 • Evidence narození, manželství, partnerství, úmrtí, určení otcovství, vysvědčení o právní způsobilosti
 • Evidence zúčtovatelných tiskopisů - rodné listy, oddací listy, úmrtní listy atd.
 • Podepisování uzavřených záznamů v knihách
 • Přesný tisk do formulářů
 • Tisky dokumentů (rodný list, oddací list, úmrtní list ...)  včetně otisku matričních knih
 • Vlastní nastavení formátování adresy
 • Ověřování údajů osob v ISZR ROB
 • Evidence obřadů, obřadníků, oddávajících včetně tisku plánu sňatků v obřadní místnosti v daný den
 • Tvorba vlastních dokumentů a sestav
 • Uživatelský přítup na bázi rolí

 

CityWare.NET Vidimace a legalizace

 • Provádění vidimace i legalizace
 • Tisk štítků v různých formátech 4, 6, 8, 10 ,12, 14 na stránku nebo tisk na nekonečný pás
 • Tisk štítků pro nalepení do ověřovací knihy
 • Ověřování osob v ISZR ROB
 • Možnosti ukládat/neukládat záznamy vidimace/legalizace dle požadavků zákazníka
 • Evidence ověřovacích knih a pracovníků

Aplikace pro provádění vidimace a legalizace:

 

Seznam variant štítků: