Základní registry

Jedná se o soubor aplikací a služeb, které zajišťují připojení jednotlivých aplikací IS CityWare a Spisové služby k základním registrům. Jedná se jak o vnější rozhraní tak o správu vnitřních procesů registrace AIFO, nastavení agend a rolí včetně konfigurace AIS registrovaných v ISZR.

CityWare.NET ISZR Connector

 

 

 • Jedná se o rozhraní, které zajišťuje kompletně připojení sysémů do ISZR.
 • Provádí logování, autentizaci a autorizaci požadavků na data ISZR.

CityWare.NET ISZR WebService

 • Vnějším rozhraním celého řešení je obecný nástroj - jednotné komunikační rozhraní CwnIszrWs.
 • Zajišťuje pomocí asynchronních a synchronních služeb komunikaci s jednotlivými základními registry ISZR ROB, ISZR ROS, RÚIAN, RPP, AISEO, AISC.
 • Zajišťuje protokolování komunikace se základními registry.

CityWare.DEL ISZR WebService

 • Webová služba vnitřního rozhraní, zpřístupňující funkce ISZR rozhraní pro starší aplikace.
 • Provádí překlad a optimalizaci pro zjednodušené volání služeb.

CityWare.NET ISZR Service

 • NT služba pro automatické stahování notifikací.
 • Konfigurovatelný čas a objem dávek stahovaných notifikací.
 • Synchronní i asynchronní provoz.

 

CityWare.NET ISZR Manager

 • Aplikace pro správu a nastavení komunikace IS CityWare s rozhraním ISZR
 • Nastavení AIS a definice aplikací, které mohou k rozhraní ISZR přistupovat
 • Automatické načítání agend a rolí z ISZR
 • Možnost načtení seznamu údajů z ISZR bez nutnosti další konfigurace
 • Povolování přístupů pro dotazy do ISEO a ISC
 • Konfigurace automatického načítání notifikací z ISZR
 • Prohlížení a správa protokolů komunikace s ISZR

 

CityWare.NET ISZE Viewer

 • Prohlížečka dat ISZR ROB, ROS, RÚIAN, ISEO, ISC
 • Strukturované vyhledávání v RÚIAN
 • Zadání důvodu nahlížení, evidence dotazů na rozhraní IS CityWare
 • Výběr agendy a role, které má uživatel povoleny pro komunikaci s ISZR
 • Tisk sestav vrácených dat