Informační zakázkový systém

Plánování, evidence jednotlivých akcí v rámci datových kampaní

Konfigurovatelná webová aplikace

 

Efektivní plánování

  • Evidenci akcí zajišťuje Informační zakázkový systém. Jedná se o webovou aplikaci, která je "ad hoc" konfigurovatelná pro potřeby konkrétní společnosti.
  • Umožňuje efektivně plánovat jednotlivé akce v rámci datových kampaní, sledovat postup vyhodnocení.
  • Systém umožňuje i vykazování pracnosti a tím, v kombinaci s předešlým, i účelné plánovaní využití lidských zdrojů

 

 

 

  • K zakázkám lze přiřazovat jednotlivé trajektorie (jízdy) a zobrazovat přiřazené grafické prvky (kladovky a trajektorie) na mapové kartě. Celkové uspořádání ovládacích prvků aplikace se dynamicky mění v závislosti na velikosti okna a je tedy možné ji pohodlně používat i na menší obrazovce mobilních přístrojů.

     

Zobrazení v mapovém serveru

  • Aplikace je určena pro používání ve webovém prohlížeči a slouží k evidenci trajektorií – jízd 3D laserového měření a propojení se systémem zakázek. Aplikace běží nad běžnými relačními databázemi.
  • Zakázkový systém je navázán na mapový server Marushka v rámci publikování grafických dat. Zobrazená data je možné upravovat podle přidělených přístupových práv a změny zanášet do databáze.

 

 

  • Pro vstup do aplikace je nutné se přihlásit. Na základě přiřazených práv pro jednotlivé uživatele jsou dostupné různé funkce. Někteří uživatelé mohou mít více rolí, které je možné přepínat a měnit tak v rámci jednoho přihlášení vzhled a dostupné nástroje aplikace.