3D Úložiště

Velké objemy dat již nyní nepředstavují závažný problém. 

Pro mračna bodů a vektorová data

 

GLS Server

  • Datovým úložištěm pro 3D mračna bodů je produkt GLS server. Jeho architektura je odvozena z "konzervativní", ale ověřené technologie aplikačních serverů pracujících v prostředí LAN/WAN, dotazovací jazyk je potom odvozen ze standardů OGC WMS/WFS (GetCapabilities).
  • Je navržen tak, aby byl schopen efektivně skladovat až stovky TiB dat.
  • Efektivním úložištěm zde rozumíme možnost okamžité reakce na prostorové dotazy v kombinaci a atributovými predikáty (podmínkami), např. "Všechny body v území vymezeném jistým polygonem, kde stáří zakázky je menší než …".

Vektorová data

  • Datovým úložištěm pro vyhodnocená data může být běžný databázový server (ORACLE SDO, Postgresql, MS-SQL, Sqlite).
  • Cílový datový model není hlediska datového modelování v prostředí RDBMS nijak omezen, linku lze přímo integrovat na datové úrovni do produktů třetích stran.