3D Publikační server

Jednoduché a intuitivní prostředí pro publikaci vašich dat.

 

Marushka Server

Publikace

  • Publikaci dat zajišťuje ověřený mapový server Marushka®. Jeho prostřednictvím lze konfigurovat komplexní GIS, včetně zobrazování 3D mračen, 3D objektů.
  • Dlouholetou samozřejmostí jsou lokalizační a informační dotazy. Definované vrstvy lze exportovat z webového prostředí do běžných CAD formátů (DGN, DXF), GIS formátů (KML, GPX, GML) a tím data zpřístupnit komunitě uživatelů pro informační účely, potřeby projektování aj.

 

Webová aplikace

  • Je pojmenovaný seznam formálních vrstev pro publikační účely jak HTML klienta, tak i dalších podporovaných služeb (WMS, WFS, TILE). Koncový uživatel má v nabídce právě tyto pojmenované seznamy – publikační vrstvy.
  • Každá Publikační vrstva pak může obsahovat například seskupení formálních vrstev zobrazovaných v různých měřítkách. V publikačních vrstvách je využita opět vlnovková notace pro stromové zobrazení jednotlivých vrstev.

 

  • Libovolný profil

Určení libovolného profilu představuje specifický dotaz v mapové kompozici. Šířku daného profilu volíme v dialogu nastavení.  V publikačním okně můžeme odměřovat vzdálenosti, tisknout daný profil atd. 

Projekt

  • Pomocí vizuálního administračního nástroje Marushka Design se vytváří konfigurační projekt pro server Marushka®. Marushka Design nabízí pohodlné a intuitivní prostředí pro konfiguraci všech zmíněných položek projektu a také plnou sadu funkcí pro transformaci, editaci, popřípadě tvorbu geografických dat.
  • Projekt je seznam datových zdrojů (kompletní struktura mapové kompozice), definice požadavků na prostorová data (formální vrstvy), nastavení cílové projekce projektu, knihoven buněk, dotazů, knihoven uživatelských stylů a předpisů pro kresbu, ze kterých jsou pro různá měřítka generovány mapové kompozice. Dále je v rámci projektu možné nastavovat parametry PassedParams.

 

Zobrazení dat v 3D prostoru

  • Definice dotazu 3D Point Cloud v mapové kompozici představuje zobrazení kombinace mračna bodů a vektorové kresby v 3D publikačním okně.
  • Pomocí daného nastavení lze vypínat a zapínat jednotlivá data, které chceme zobrazovat v 3D okně. Dále je zde volba režimu načítání mračna bodů. Díky této jedinečné funkci lze mračno bodů načítat velmi rychle do 3D okna.

 

  • Řez na kterémkoliv místě