GeoStoreV6-ŘSD

Řešení pro tvorbu mapových podkladů a digitálních map komunikací podle předpisu B2/C1 v rámci ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR.

Komu je řešení určeno
 

Řešení je určeno geodetům, kteří podle předpisu B2/C1 tvoří digitální mapy a podklady pro potřeby ŘSD ČR:

 • účelovou digitální katastrální mapu (UDKM)
 • základní mapu komunikace (ZMK)
 • mapové podklady pro projektování komunikací pro ŘSD ČR (MP)

 

Výhody řešení

 

Komplexní linka
pořizování dat

V GeoStore V6 provedete výpočty, importujete body i kresbu ze seznamu souřadnic do grafiky, doplníte mapu z mračen bodů, vytvoříte DMT, vygenerujete vrstevnice a nakonec vytvoříte adresářovou strukturu CD na odevzdání.

Nadstavbový modul
V6-ŘSD

Jedná se o klíčový nadstavbový modul pracoviště. Dále musíte mít možnost spouštět další nadstavbové aplikace, které obsahují řešení V6-IG, V6-3D a rozšíření DWG/DGN8.

Sofistikovaná podpora
tvorby výstupů

Automatické generování technických zpráv, seznamů souřadnic, 2D i 3D DGN výkresů pro uložení do požadované struktury CD.

Podpůrné nástroje pro zpracování

Kompletní datový model předpisu B2/C1 je definován pro kreslení objektů pomocí ProjectDraw a uživatelských panelů ikon.

Kontrolní modul 

Jsou definovány konfigurační soubory pro kontrolní funkce aplikací REVIZE a TECHLINE.

Podpora GIS/CAD
formátů

Široká podpora formátů DGN, DWG, DXF, SHP.

 

 

 

Příprava pracovního adresáře zakázky

 • nastavení informací o zakázce
 • měření v terénu, výpočty bodových polí a podrobných bodů

Načtení seznamu souřadnic z geodetického zaměření

 • načtení geodeticky změřených bodů z terénu do grafiky
 • využití kódovaného seznamu pro generování kresby
 • 3D okno pro kontrolu výškopisu

Vytvoření kresby v souboru 1-ZMK.wkb nebo 6-MP.wkb

 • konstruování mapy nad body z klasického měření tachymetrií nebo GNSS
 • vyhodnocování mapy nad mračny bodů

Kontrola kresby pomocí aplikací REVIZE a TECHLINE

 • dodržení datového modelu, topologické návaznosti, duplicity, defektní prvky,  existence bodů pod kresbou
 • dávkové spouštění, automatizovaná oprava chyb podle zadaných parametrů

Zpracování digitálních modelů terénu

 • generování hlavního DMT v úrovni komunikace
 • generování vedlejších modelů pro mosty
 • generování vrstevnic pro ZMK a pro DMT
 • generování souborů Body_RRMMDD.PBD a Spojnice_RRMMDD.PSP

Tiskové výstupy

 • umístění severky, hektarové sítě, kladu kreseb z připravených šablon
 • automatizované vyplňování razítek v kladu kreseb
 • tisky do PDF a na tiskárny

Vytvoření povinných dokumentů

 • generování seznamů souřadnic z grafiky
 • generování technických zpráv z připravených šablon XLSX
 • generování DGN souborů

Finalizace pro odevzdání

 • vytvoření struktury CD
 • nakopírování připravených výstupů do struktury CD
 • hlídání chybějících souborů

 

Náhledy uživatelského prostředí

Geostore V6-ŘSD
Geostore V6-ŘSD
Geostore V6-ŘSD