Zaměření staveb, inženýrských 
sítí a pasporty staveb

V oblasti zaměření staveb nabízíme následující služby

  • zaměření a vyhotovení dokumentace skutečného provedení staveb,
  • zaměření a vyhotovení dokumentace pro vložení do technické mapy (DTM)
  • zaměření a vyhotovení dokumentace inženýrských sítí (i přípojek) podle směrnic jednotlivých správců inženýrských sítí,
  • zaměřování terénních úprav a výpočet kubatur,
  • vypracování pasportu staveb (tzv. zjednodušené dokumentace) pro potřeby zápisu nemovitosti do katastru nemovitostí.

 

 

Cena a termín zhotovení

Cena

  • Ceny jsou kalkulovány s ohledem na rozsah zakázky, místní podmínky a požadavky zákazníka. 
  • Rádi Vám vyhotovíme cenovou nabídku podle Vašeho zadání.

Termín zhotovení

  • Obvyklý termín zaměření skutečného provedení
    stavby je do 10 dnů.