Zajištění kupních a jiných typů smluv, oceňování nemovitostí

V oblasti smluv jsme schopni zajistit

  • kupní smlouvy,
  • směnné smlouvy,
  • darovací smlouvy,
  • smlouvy o zřízení věcných břemen, případně zrušení věcného břemene,
  • zajištění smluv a vkladu do katastru nemovitostí,
  • znalecké posudky – ocenění nemovitostí.

 

 

Cena a termín zhotovení

Cena

  • Ceny jsou kalkulovány s ohledem na rozsah zakázky, místní podmínky a požadavky zákazníka. 
  • Rádi Vám vyhotovíme cenovou nabídku podle Vašeho zadání.

Termín zhotovení

  • Obvyklý termín zajištění smlouvy a ocenění je do 10 dnů.