• Vytyčení stavby (budova, rodinný dům, přístavba, inženýrské sítě, přípojky apod.) je vyznačení polohy, výšky a tvaru objektu v terénu tak, aby bylo možné zahájit a provést stavbu podle příslušné dokumentace.
     
  • Podle stavebního zákona může stavbu vytyčit pouze úředně oprávněný zeměměřický inženýr.
     
  • Součástí vytyčení stavby je i vyhotovení takzvaného vytyčovacího protokolu, jehož součástí je vytyčovací náčrt. Vytyčovací protokol slouží jako doklad pro stavební úřad.

 

Cena a termín zhotovení

Cena

  • Cena za vytyčení je od 6.000,- Kč bez DPH.
  • Ceny jsou kalkulovány s ohledem na rozsah zakázky, místní podmínky a požadavky zákazníka.
  • Rádi Vám vyhotovíme cenovou nabídku podle Vašeho zadání.

Termín zhotovení

  • Obvyklý termín vytyčení stavby je do 5 dnů.