Věcná břemena

Věcné břemeno (VB) je věcné právo, které omezuje vlastníka nemovitosti ve prospěch jiného tak, že vlastník je povinen něco trpět, něco konat nebo se něčeho zdržet.

Typická věcná břemena jsou

  • právo chůze nebo jízdy přes cizí pozemek,
  • vedení inženýrské sítě přes cizí pozemek,
  • doživotní užívání nemovitosti.

V oblasti věcných břemen nabízíme

  • vyhotovení geometrického plánu pro vymezení rozsahu věcného břemene,
  • smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu,
  • vyhotovení a podání návrhu na vklad věcného břemene do katastru nemovitostí.

Cena a termín zhotovení

Cena

  • Cena za zhotovení geometrického plánu s vyznačením věcného břemene je od 5.500,- Kč bez DPH.
  • Ceny jsou kalkulovány s ohledem na rozsah zakázky, místní podmínky a požadavky zákazníka. 
  • Rádi Vám vyhotovíme cenovou nabídku podle Vašeho zadání.

Termín zhotovení

  • Obvyklý termín zhotovení geometrického plánu na vyznačení věcného břemene (to je zaměření, zhotovení a ověření oprávněným zeměměřickým inženýrem a katastrálním pracovištěm) je 20 dnů.