V oblasti projekčních činností zajišťujeme

  • projektování pozemkových úprav včetně přípravných geodetických prací a nové DKM,
  • projektování vodních a vodohospodářských staveb,
  • projektování dopravních staveb (silnice, polní cesty, veřejné prostranství, cyklostezky, chodníky apod.).

 

Cena a termín zhotovení

Cena

  • Ceny jsou kalkulovány s ohledem na rozsah zakázky, místní podmínky a požadavky zákazníka. 
  • Rádi Vám vyhotovíme cenovou nabídku podle Vašeho zadání.

Termín zhotovení

  • Termín zhotovení je závislý na rozsahu zakázky.