Geometrický plán, vytyčení pozemku

Geometrický plán a příslušná právní listina slouží pro zápis do katastru nemovitostí.

Geometrický plán se vyhotovuje pro

 • vyznačení nové budovy, rodinného domu nebo přístavby,
 • rozdělení pozemku,
 • změnu hranice pozemku,
 • vytyčení hranice pozemku,
 • zpřesnění hranice pozemku – předcházení sporům se sousedy,
 • doplnění pozemku dosud evidovaného ve zjednodušené evidenci do katastrální mapy,
 • urřčení hranic pozemků při pozemkových úpravách,
 • vymezení rozsahu věcného břemene (právo chůze a jízdy, podzemní vedení, …).

Cena a termín zhotovení

Cena

 • Cena za geometrický plán je od 4.500,- Kč. 
 • Ceny jsou kalkulovány s ohledem na rozsah zakázky, místní podmínky a požadavky zákazníka. 
 • Rádi Vám vyhotovíme cenovou nabídku podle Vašeho zadání.

Termín zhotovení

 • Termín zhotovení geometrického plánu je závislý na rozsahu zakázky.
 • V případě nutné účasti sousedních vlastníků i na lhůtách daných katastrálními předpisy (4–10 týdnů).