Geodetické podklady

pro projektovou činnost, polohopis, výškpis.

V oblasti geodetických podkladů pro projektovou činnost nabízíme následující služby

 • identifikaci vlastníků pozemků dotčených výstavbou,
 • polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území,
 • průběhy inženýrských sítí ve spolupráci s jednotlivými správci,
 • základní mapy závodů, plány areálů,
 • zaměřování podélných a příčných profilů,
 • rekognoskace staveniště a projekt vytyčovací sítě,
 • zaměřování stavebních objektů před rekonstrukcí, pořízení stavební dokumentace objektů,
 • vypracování rozhledových poměrů.

 

Cena a termín zhotovení

Cena

 • Cena za mapový podklad se odvíjí od rozsahu a složitosti (přehlednost, svažitost apod.) zájmového území.
 • Ceny jsou kalkulovány s ohledem na rozsah zakázky, místní podmínky a požadavky zákazníka. 
 • Rádi Vám vyhotovíme cenovou nabídku podle Vašeho zadání.

Termín zhotovení

 • Obvyklý termín zhotovení mapového podkladu je do 10 dnů.