DTM ČR Viewer  

na technologii GeoStore® V6

 

 

Představuje softwarový nástroj pro práci s daty DTM ČR. Umožňuje prohlížení dat DTM ve 3D, načítání výměnného formátu JVF DTM a kontroly dat DTM nad webovými službami.

Kromě běžných funkcí prohlížeček Viewer umožňuje redlining, sehrávání a ukládání souborů. Dále obsahuje speciální funkce pro práci s katastrální mapou a informacemi o parcelách a vlastnících, práci s WMS službami a pokročilé výstupy do PDF a DXF.

 

Základní vlastnosti

 • Prohlížení dat DTM ČR v 3D
 • Import dat JVF DTM
 • Kontrola dat DTM nad webovými službami
 • Vektorové formáty DGN7, DGN8, DXF, SHP, KML, GeoJSON
 • Připojení rastrů TIFF, ECW, BMP, GIF, JPEG, JP2, J2K, PNM, PNG, CIT
 • Připojení WMS služby
 • Matematické a kartografické transformace mezi různými souřadnými systémy
 • Funkce redliningu a měření
 • Výběry prvků podle libovolných kritérií a jejich lokalizace
 • Nástroje na tématizaci (resymbolizaci) dat
 • Tisky na tiskárny nebo do PDF souborů
 • Ukládání do souborů WKB, export do DXF, KML a GeoJSON

Komu je aplikace určena

Pracovníkům veřejné správy

 • Prohlížení dat DTM ČR

 • Import JVF DTM

 • Prohlížení dat ve 3D

 • Práce s ostatními mapovými zdroji WMS, webové služby KN

 • Redlining poznámek do výkresu

 • Exporty dat DTM ČR do vektorových formátů PDF, DXF, DGN, SHP

Dodavatelům dat DTM ČR

 • Kontrola pořizovaných dat - kontrolní modul DTM ČR

 • Prohlížení dat DTM ČR

 • Import JVF DTM

 • Prohlížení dat ve 3D

 • Práce s ostatními mapovými zdroji WMS, webové služby KN

 • Redlining poznámek do výkresu

 • Exporty dat DTM ČR do vektorových formátů PDF, DXF, DGN, SHP

Možnost rozšíření funkcionality

Možností, jak získat plnohodnotné editační pracoviště, je přechod na některou desktopovou verzi GeoStore® V6.

GeoStore® V6 může nahradit zahraniční CAD a další specializované nadstavby.

 

Podpora produktu

GeoStore® V6 – Viewer má svůj manuál a pro nejběžnější způsoby použití jsou natočena instruktážní videa.

Podívejte se na video, jak vyrobit výřez katastrální mapy s popisem informací o parcelách a vlastnících kolem projektované inženýrské sítě a jeho uložení do DXF souboru v 7 krocích:

 • Viewer výměnného formátu DTM ČR

 • import mapy z XML souboru JVF DTM ČR do grafiky

 • zobrazení mapy ve 3D okně

 • kontrola obsahu nad WMS službami

 • uložení do souborů WKB, DXF, KML ….

 • Výřez KM, informace o parcelách 

 • otevření projektu v DGN, DXF

 • automatické vygenerování vektorové katastrální mapy

 • popis informacemi o parcelách a vlastnících

 • export katastrální mapy s informacemi o parcelách do DXF

 • používání výstupu ve vlastním CAD

 • Podrobnější video - část 1

 • práce s WMS službami

 • zjišťování informací z katastru nemovitostí

 • stažení výřezu vektorové katastrální mapy

 • tematizace, tisky

 • lokalizované spouštění Google maps a StreetView

 • Podrobnější video - část 2

 • nastavování TABULEK prvkům z různých zdrojů

 • spojování podkladů z různých výkresů

 • export spojeného souboru do DXF

 • výstup do KML souboru pro Google Earth

 • lokalizované spouštění Mapy.cz a Panoramy