GeoStore V6 – Viewer

Kromě běžných funkcí prohlížeček Viewer umožňuje redlining, sehrávání a ukládání souborů. Je to nový produkt, který je prohlížecím klientem GIS dat v relačních databázích, pořizovaných technologiemi GeoStoreV6 a Marushka.

Kromě toho pracuje aktivně s běžnými CAD soubory. Podporuje připojení rastrů a WMS služeb. Proti běžným prohlížečkám obsahuje speciální funkce pro práci s katastrální mapou a informacemi o parcelách a vlastnících.

Základní vlastnosti

 • Vektorové formáty DGN7, DGN8, DXF, SHP, KML, GeoJSON
 • Připojení rastrů TIFF, ECW, BMP, GIF, JPEG, JP2, J2K, PNM, PNG, CIT
 • Připojení WMS služby
 • Matematické a kartografické transformace mezi různými souřadnými systémy
 • Funkce redliningu a měření
 • Výběry prvků podle libovolných kritérií a jejich lokalizace
 • Nástroje na tématizaci (resymbolizaci) dat
 • Tisky na tiskárny nebo do PDF souborů
 • Ukládání do souborů WKB, export do DXF, KML a GeoJSON
 • Speciální funkce pro práci s katastrální mapou a info o parcelách a vlastnících

Komu je aplikace určena

Projektantům

 • Otevřete svůj projekt v DXF nebo DGN

 • Vygenerujete aktuální vektorovou katastrální mapu zadáním výřezu 

 • Zjistíte informace o parcelách a vlastnících

 • Vložíte je pomocí redliningu jako texty do výkresu

 • Exportujete katastrální mapu a redlining do DXF

 • Dále data využíváte ve svém CAD nástroji

Majitelům nebo nájemcům zemědělských/lesních pozemků

 • Stáhnete si kdykoliv aktuální vektorovou katastrální mapu

 • Popíšete si do parcel vlastníky a jejich adresy

 • Připojíte si mapové podklady, bonitní a erozní mapy

 • Zobrazíte územní plány, plány společných zařízení pozem. úprav

 • Vytisknete soutisky dat z různých zdrojů a WMS služeb

 • Nakreslíte si vlastní záměry a popíšete je poznámkami

Majitelům a správcům výrobních areálů 

 • Zobrazíte mapu závodu a mapové podklady

 • Stáhnete si kdykoli aktuální vektorovou katastrální mapu

 • Zjistíte informace o parcelách a vlastnících

 • Vyhotovíte soutisky dat z různých zdrojů (vektory, rastry, atd.)

 • Nakreslíte vlastní záměry a popíšete např. poznámky pro geodety

 • Zjistíte popisné databáz. info u prvků (data zaměření, typy sítě, atd.)

Správcům technické infrastruktury, kteří nemají vlastní GIS

 • Vytvoříte si výkres s průběhy Vašich inženýrských sítí

 • Změříte jednoduše jejich délku

 • Sehrajete nebo si referenčně připojíte geodetické dokumentace skutečných provedení staveb

 • Stáhnete si kdykoli aktuální vektorovou katastrální mapu

 • Zjistíte informace o parcelách a vlastnících

 • Vytisknete soutisky Vašich sítí s katastrální, technickou mapou nebo ortofotomapou z WMS služby

 • Vyhotovíte tisky grafických příloh k vyjádřením o existenci TI

 • Zjistíte popisné databázové informace u prvků (např. data zaměření, typy sítě, spolehlivost polohy atd.)

Možnost rozšíření funkcionality

Možností, jak získat více funkční produkt, je přechod na některou desktopovou verzi GeoStore V6.

GeoStoreV6 může nahradit zahraniční CAD a další specializované nadstavby.

 

Podpora produktu

GeoStore V6 – Viewer má svůj manuál a pro nejběžnější způsoby použití jsou natočena instruktážní videa.

Podívejte se na video, jak vyrobit výřez katastrální mapy s popisem informací o parcelách a vlastnících kolem projektované inženýrské sítě a jeho uložení do DXF souboru v 7 krocích:

 • Výřez KM, informace o parcelách 

 • otevření projektu v DGN, DXF

 • automatické vygenerování vektorové katastrální mapy

 • popis informacemi o parcelách a vlastnících

 • export katastrální mapy s informacemi o parcelách do DXF

 • používání výstupu ve vlastním CAD

 • Podrobnější video - část 1

 • práce s WMS službami

 • zjišťování informací z katastru nemovitostí

 • stažení výřezu vektorové katastrální mapy

 • tematizace, tisky

 • lokalizované spouštění Google maps a StreetView

 • Podrobnější video - část 2

 • nastavování TABULEK prvkům z různých zdrojů

 • spojování podkladů z různých výkresů

 • export spojeného souboru do DXF

 • výstup do KML souboru pro Google Earth

 • lokalizované spouštění Mapy.cz a Panoramy