Rozšíření V6-IG: V6-DTM DMVS (PK, KK, LK)

Rozšířením našeho klasického řešení V6-IG je snadné zpracovávat aktualizace na území Plzeňského, Karlovarského a Libereckého kraje. Podívejte se, jak bez produktů Bentley zpracujete změnu obvodu stavby se současným zaměřením přípojky RWE a soukromého vlastníka do DTM DMVS.

Kromě klasického řešení V6-IG rozšířením získáte:

 

 

Aplikaci DTM_DMVS.dll včetně všech konfiguračních souborů

Kompletní datový model s definicemi konfiguračních souborů našich geodetických aplikací pro ÚMPS DTM DMVS

  • Definice kreslícího nástroje pro prvky ÚMPS DTM DMVS
  • Knihovna buněk a uživatelských čar je rozšířena pro tyto kategorie
  • Panel ikon pro nejvíce používané prvky a spouštění aplikace DTM_DMVS.dll
  • Práce s libovolnými měřítky
  • Jednoduše si vyrobíte vlastní datový model
  • Prostředí je plně konfigurovatelné bez programátora

 

Najdete zde ukázku zpracování změny obvodu stavby se současným zaměřením přípojky RWE a soukromého vlastníka, která je dodávána i v demo datech.

Tuto stránku je možné použít jako podporu při zpracování a doplněk k podrobnému manuálu aplikace. Obsahuje kompletní postup zpracování od geodetických výpočtů, které je možné udělat i v jiném SW, po vyhotovení seznamů souřadnic a DGN výkresů na odevzdání do modulu zakázka (ÚMPS a CZAK_IS) a na RWE.

A nyní zpracování malé demo zakázky krok za krokem:

 

1. Geodetické výpočty měřické sítě a podrobných bodů

V ceně řešení V6-IG je modul na geodetické výpočty. Ty končí seznamem souřadnic podrobných bodů. Jste zvyklí na jiný výpočetní SW? Můžete ho používat dál a následující video přeskočit.

 

2. Načtení referenčního DGN zakázky a natažení vlastního měření

Video ukazuje načtení referenčního DGN zakázky od GEOREALu do prostředí GeoStore V6 pomocí aplikace DTM_DMVS.dll a natažení vlastního měření ve formě okódovaného seznamu souřadnic podrobných bodů do pracovního souboru zakázky CZAK.wkb

 

3. Kontrola návaznosti vlastního měření na stávající stav polohopisu

Zde je ukázáno rozhodování, zda pro průběh kresby použít vlastní přesnější měření nebo ponechat původní body a z vlastních udělat identické body, které budou použity na automatické vyhodnocení odchylek.

 

4. Tvorba aktualizovaného polohopisu a jeho kontroly

Pokračujeme dokreslením změny průběhu hranice budovy, kontrolou dodržení datového modelu, topologických návazností, roztříděním bodů na identické nebo měřené, doplněním mezilehlých bodů.

 

5. Obnova původního prvku ze stávajícího stavu polohopisu

Pokud potřebujeme obnovit původní prvek ze stávajícího stavu polohopisu v souboru CZAK_puvodni.wkb do aktivního souboru CZAK.wkb, použijeme funkci obnova.

 

6. Automatická tvorba seznamu souřadnic identických bodů

Dalším krokem po kontrolách je automatická tvorba seznamu souřadnic identických bodů pomocí aplikace DTM_DMVS.dll.

 

7. Porovnání aktualizovaného polohopisu s původním stavem

Po kontrolách a vyhotovení seznamu souřadnic identických bodů provedeme SW porovnání námi provedené aktualizace v pracovním souboru CZAK.wkb proti původnímu stavu v souboru CZAK_puvodni.wkb. S využitím stavové logiky je připraven soubor, ze kterého další funkcí vzniknou DGN soubor a seznam souřadnic měřených bodů na odevzdání GEOREALu.

 

8. Vytvoření souborů na předání GEOREALu

Posledním krokem je vyhotovení CZAK_umps_akt.dgn a CZAK_umps_akt.txt na odevzdání GEOREALu. Vstupem je aktivní soubor CZAK.wkb, který je ve stavu po porovnání.

 

9. Zpracování přípojky RWE a soukromé přípojky, tisk dokumentace

Video ukazuje postup zpracování stavby partnera DTM DMVS Plzeňského kraje - RWE a pokračování přípojky již po soukromém pozemku investora, který není partnerem projektu. Dále je zde tisk dokumentace DSPS pro investory.

 

Potřebujete podrobnější ukázky jak využít možností Geostore V6?

V manuálech aplikací jsou zpravidla odkazy na instruktážní videa a stránky. Pokud se naučíte ovládat GeoStore a rozšíříte jeho možnosti o všechna naše nabízená řešení, získáte nejkomplexnější geodetický CAD-GIS SW v ČR.

Videoukázka tiskové aplikace GSAtlas.dll