Sociální agendy

Charakteristika a přednosti sociálních agend

 

Základní charakteristika

 • rozšířené moderní řešení ověřené v rutinním provozu na magistrátech i městských úřadech,
 • agendy sociálně právní ochrany, včetně náhradní rodinné péče a agendy spojené s umísťováním do zařízení sociální péče, včetně úhrady,
 • variantní řešení pro obce, pověřené obce i obce s rozšířenou působností,
 • nezávislost na okolním informačním systému s možností propojení na stávající registr obyvatel (ROB, CRO) a územně identifikační registr (ÚIR),
 • vysoký stupeň ochrany dat s rozsáhlým aparátem pro individuální nastavení úrovně zobrazovaných dat u pracovníka,
 • možnost kompletního vedení správního řízení (meritorní i procesní rozhodnutí v souladu s platnými právními předpisy: Správním řádem i předpisy sociálního zabezpečení),
 • variabilita postupů a zároveň přehledný systém sledování všech úkonů,
 • možnost integrace s produkty třetích stran (ekonomický systém, spisová služba).

Přednosti

 • přehledné vedení klientů ve skupinách (různé možnosti zobrazení klientů – pouze vlastní, všichni ve skupině),
 • systém kontrol napomáhající při práci s klientem (změna zákonné sazby, změna bydliště, změna rodinného stavu, úmrtí, apod.),
 • možnost založení libovolného počtu vlastních kontrol (např. ukončení platnosti zdravotního posudku, ověření nutnosti dodržovat nákladnou dietu, aj.),
 • více než 150 předdefinovaných sestav (rozhodnutí, žádosti, pozvánky, návrhy, apod.) s možností úpravy nebo přidání nových,
 • definování tiskových sestav vně programu umožňuje provádět úpravy bez zásahu do vlastního programu,
 • možnost zobrazení trvalého bydliště nebo místa pobytu na mapě a případné propojení na katastr nemovitostí.

Požadavky:

 • OS klienta: 2000/XP/7+,
 • Databázová platforma: MS SQL Server 2000 SP3a a vyšší, MSDE SP3a (nezpoplatňovaná verze MS SQL), ORACLE 8.1.6. a vyšší.

 

Jednotlivé sociální agendy

 

Sociálně právní ochrana a náhradní rodinná péče

 • agenda je zcela v souladu s požadavky směrnice MPSV č.j.: 2013/26780-21
 • komplexní zpracování agendy Om, Nom (včetně všech rejstříků) a náhradní rodinné péče,
 • široká možnost využití filtrů pro zobrazení klientů,
 • hromadná i individuální archivace dětí s možností uvedení důvodu (rovněž termínu skartace),
 • přehledné vedení žadatelů a žádostí o náhradní rodinou péče a kompletní informace k typu a způsobu rozhodnutí o formě náhradní rodinné péče,
 • všechny tisky předepsané směrnicí: rejstříky, evidenční štítek, spisový obal, sociální záznam, záznam o úkonech, záznam o návštěvách,
 • široká nabídka jiných tisků: návrhy na předběžné opatření, nařízení ústavní výchovy, omezení rodičovské zodpovědnosti, stanovení výživného na dítě, apod..

Opatrovník

 • modul zahrnuje podklady pro péči o osoby s omezenou svéprávností (Občanský zákoník: 89/2012 sb., § 55 - 65), zahrne práci „veřejného opatrovníka“ (obec), informace vedené na základě žádosti soudu o kontrolu výkonu „opatrovnictví“ a také situace, kdy je obec ustanovena zvláštním příjemcem,
 • řazení klientů do skupin, klient se může v každé skupině vyskytovat pouze jednou,
 • dělení klientů ve skupině mezi pracovníky, přidělení klienta pouze jednomu pracovníkovi,
 • možnost tiskových sestav a jejich úprav dle potřeb úřadu,
 • přehled finančních operací klienta,
 • evidence vedených dokumentů u klienta.

Videoukázka