Sociální agendy

Základní charakteristika sociálních agend

 

 • rozšířené moderní řešení ověřené v rutinním provozu na magistrátech i městských úřadech
 • agendy sociálně právní ochrany, včetně náhradní rodinné péče a agendy spojené s umísťováním do zařízení sociální péče,
  včetně úhrady
 • variantní řešení pro obce, pověřené obce i obce s rozšířenou působností
 • nezávislost na okolním informačním systému s možností propojení na stávající registr obyvatel (ROB, CRO) a územně identifikační registr (ÚIR)
 • vysoký stupeň ochrany dat s rozsáhlým aparátem pro individuální nastavení úrovně zobrazovaných dat u pracovníka
 • možnost kompletního vedení správního řízení (meritorní i procesní rozhodnutí v souladu s platnými právními předpisy: Správním řádem i předpisy sociálního zabezpečení)
 • variabilita postupů a zároveň přehledný systém sledování všech úkonů
 • možnost integrace s produkty třetích stran (ekonomický systém, spisová služba)

 

Přednosti sociálních agend

 

Jednotlivé sociální agendy

 

Sociálně právní ochrana a náhradní rodinná péče

 • agenda je zcela v souladu s požadavky směrnice MPSV č.j.: 2013/26780-21
 • komplexní zpracování agendy Om, Nom (včetně všech rejstříků) a náhradní rodinné péče,
 • široká možnost využití filtrů pro zobrazení klientů,
 • hromadná i individuální archivace dětí s možností uvedení důvodu (rovněž termínu skartace),
 • přehledné vedení žadatelů a žádostí o náhradní rodinou péče a kompletní informace k typu a způsobu rozhodnutí o formě náhradní rodinné péče,
 • všechny tisky předepsané směrnicí: rejstříky, evidenční štítek, spisový obal, sociální záznam, záznam o úkonech, záznam o návštěvách,
 • široká nabídka jiných tisků: návrhy na předběžné opatření, nařízení ústavní výchovy, omezení rodičovské zodpovědnosti, stanovení výživného na dítě, apod..

Opatrovník

 • modul zahrnuje podklady pro péči o osoby s omezenou svéprávností (Občanský zákoník: 89/2012 sb., § 55 - 65), zahrne práci „veřejného opatrovníka“ (obec), informace vedené na základě žádosti soudu o kontrolu výkonu „opatrovnictví“ a také situace, kdy je obec ustanovena zvláštním příjemcem,
 • řazení klientů do skupin, klient se může v každé skupině vyskytovat pouze jednou,
 • dělení klientů ve skupině mezi pracovníky, přidělení klienta pouze jednomu pracovníkovi,
 • možnost tiskových sestav a jejich úprav dle potřeb úřadu,
 • přehled finančních operací klienta,
 • evidence vedených dokumentů u klienta.

Videoukázka

 

Požadavky:

OS klienta: 2000/XP/7+
Databázová platforma: MS SQL Server 2000 SP3a a vyšší, MSDE SP3a (nezpoplatňovaná verze MS SQL), ORACLE 8.1.6. a vyšší.

 

Náhledy uživatelského prostředí

 

Sociální agendy
Sociální agendy
Sociální agendy
Sociální agendy
Sociální agendy