Základní popis

Účel

 • vedení pasportů online prostřednictvím webového prohlížeče,
 • aplikace pro jednoduché evidence,
 • přehledné zobrazení dat z datového modelu databáze.

Forma

 • webová aplikace přístupná přes webový prohlížeč,
 • bez nutnosti instalace a aktualizací na straně klienta – stačí webový prohlížeč a připojení k internetu,
 • online připojení – data jsou vždy aktuální, editaci může provádět více klientů,
 • responsivní design – navrženo pro zobrazení na různých zařízeních (PC, tablet..), různých platformách (Windows, Android,iOS, apod.) a v různých prohlížečích (Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla..).

Základní funkcionalita

 • přidávání, editace, mazání, prohlížení a další operace se záznamy,
 • grafická reprezentace polohy objektů, 
 • přikládání dokumentů (např. fotografie, revizní zprávy, smlouvy apod.),
 • uložení dat v relační databázi v Microsoft SQL Server, Oracle, PostgreSQL – vysoká dostupnost a bezpečnost, efektivní zálohování, rychlý přístup, nízké náklady.

Filozofie

 • komunikace klient – server,
 • protokol http / https.

Architektura

 • 2 základní moduly pro práci s popisnou a polohovou informací,
 • doplňkový autonomní modul pro rozesílání emailových notifikací, 
 • postaveno na konceptu ASP.NET a vlastním frameworku SprintFlow, 
 • data uložena v ORDBMS Microsoft SQL Server, Oracle, PostgreSQL,
 • popis objektů a konfigurace aplikace je uložena v databázi – možnost jednoduchého rozšiřování a úprav vedených pasportů,
 • kompatiblní po rozšíření konfigurace s předchozími datovými modely pro GSPasport a WebPasport.

Autorizace

 • ověření oproti tabulce uživatelů v DB,
 • NT autorizace (dokončuje se).

Model zpracování

 

 

Požadavky (klient, server)

Klient - požadavky

 • připojení k internetu,
 • internetový prohlížeč:
  - prohlížeč s podporou HTML5 a JavaScript,
  - Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, Opera, Microsoft Internet Explorer.

Server - požadavky

 • Systémové požadavky
  - operační systém Microsoft Windows Server 2012 a vyšší,
  - internet information services, 
  - ASP.NET verze 4.5.1.
 • Diskové místo (dle rozsahu projektu)
   - aplikace – řádově stovky MB,
  - data – dle rozsahu projektuq
 • Databázový systém
  - Microsoft SQL Server, 
  - Oracle,
  - PostgreSQL.
 • Volitelně
  - přístup k STMP serveru pro rozesílání notifikačních emailů, 
  - SSL Certifikát pro provoz aplikace na protokolu https.

Možnosti pasportizace

Předpřipravené pasporty

 • dle požadavků zákazníka možno implementovat většinu běžných evidencí,
 • pasport komunikací, pasport městské hromadné dopravy, pasport dětských hřišť, pasport zeleně, pasport vodních ploch, pasport veřejného osvětlení, evidence a hlášení poruch apod.

Sestavení pasportu na míru dle požadavků

 • návrh a implementace pasportu dle speciálních požadavků zákazníka.

Sestavení nového pasportu zákazníkem

 • zákazník si může pasport sám navrhnout a následně dle návrhu nakonfigurovat aplikaci,
 • při implementace vlastního návrhu je třeba vycházet ze základní struktury aplikace (TABLE, GS_TABLE, DOC_TABLE).

 

Náhledy prostředí WebPasportu SF

Zobrazení záznamů

 

Zobrazení detailu

 

Mapový klient

 

Kreslení prvku

 

Mazání prvku

 

Další podkladové vrstvy

 

Filtrování prvků v popisné části dle výběru v mapě

 

Vytvoření / editace prvku

 

Záložka s dokumenty

 

​Další funkcionality

 • zobrazení přehledu záznamů, řazení záznamů,
 • zobrazení detailních informací, dokumentace a historie formou záložek/karet,
 • přecházení mezi mapovou a popisnou částí,
 • práce se záznamy (přidání, editace, mazání),
 • práce s dokumenty (přidání, zobrazení/stažení, smazání),
 • kreslení polohy, lokalizace polohy, smazání polohy, změna polohy objektu,
 • zapínání a vypínání dalších mapových vrstev (ortofoto, katastrální mapa, technická mapa…),
 • lokalizační dotazy,
 • lokalizace aktuální polohy GPS zařízení,
 • filtrování popisné části na základě výběru v mapě,
 • vyhledávání záznamů,
 • filtrování záznamů,
 • uložení nastavení uživatelských filtrů / dotazů,
 • export záznamů do CSV, 
 • generování tiskových sestav, uložení sestav do různých výstupních formátů,
 • administrace uživatelů,
 • administrace číselníků, 
 • administrace reportů,
 • administrace mapového klienta.