Aplikace ZVSTI

(vyjadřování - podání žádosti)

Aplikace umožňuje elektronické podání žádosti o vyjádření k existenci sítí jednoduchým webovým formulářem a hromadné automatické rozeslání žádosti na relevantní správce inženýrských sítí.

Portálové rozhraní

 • responzivní design,
 • podání jednorázové žádosti bez nutnosti přihlášení do aplikace,
 • přihlášení a podání žádosti z role přihlášeného uživatele,
 • registrace v systému,
 • ověřit existujícího uživatele a umožnit změnu zapomenutého hesla.

 

Založení Žádosti

 • vyplnění formuláře na 7 tematických záložkách,
 • vyplnění nezbytných popisných informací k žádosti,
 • volba správce území, v jehož správním obvodu žadatel podává žádost,
 • zakreslení zájmového území do mapy,
 • automatické vygenerování seznamu relevantních správců technické infrastruktury, kteří působí v zakresleném zájmovém území,
 • automatické hromadné rozeslání plnohodnotné žádosti správcům technické infrastruktury ve formátu PDF nebo přímým zápisem do databáze správce,
 • odeslání žadateli na email PDF žádosti pro správce, kteří neumožňují elektronický příjem žádostí se souhrnem obeslaných a neobeslaných správců.

 

Registrovaný žadatel

 • pro časté podávání žádostí,
 • jednodušší a rychlejší vyplnění formuláře žádosti s předvyplněnými údaji,
 • správa vlastního účtu,
 • přehled rozpracovaných žádostí s možností pokračovat v zadávání,
 • přehled dokončených, rozeslaných žádostí.