Živé ukázky využití

3D GeoDesign

Vyzkoušejte si některé funkce, které 3D GeoDesign nabízí

3D vektorové vyhodnocení z dat mobilního laserového skenování

 

Stream

 

Blokový model města

 

Stream

 

Digitální model terénu (DMT) z dat mobilního laserového skenování

 

Stream

 

  • Porovnání katastrální mapy se skutečností

 

Stream